Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Bucuria cerească şi pacea adevărată

Bucuria cerească şi pacea adevărată

Bucuria cerească şi pacea adevărată

Cei care nu ştiu ce este viaţa cea sufletească spun că, într-o lume tristă ca a noastră, e cu nepu­tinţă să ai bucurie cerească şi pace adevărată. Dar cei care tră­iesc viaţa cea nouă, dăruită de Sfântul Duh, ştiu că şi în lumea a­ceasta rece şi tulburată, valuri de cerească pace şi bucurie cuprind inima credincioşilor. Iz­voare fierbinţi ţâşnesc din pă­mântul îngheţat, prin unele din ţările cele mai reci. Focul Sf­ântului Duh arde în inima fiilor Mei.

Dumnezeu zidi pe oameni din­tr-un singur sânge, după chipul şi asemănarea Lui, dar fiecăruia i-a dat o fire, o alcătuire şi în­suşiri deosebite.

Dacă toate florile ar avea aceeaşi mireasmă şi aceeaşi cu­loare, ce frumuseţe ar mai avea faţa pământului?

Lumina soarelui, când trece prin geamuri colorate, nu schimbă aceste culori, dar ne dă şi nouă putinţa să vedem frumuseţea lor.

Tot aşa, Soarele Dreptăţii, stră­lucind în această lume şi în ceea ce va să vină, ne face cu putinţă să vedem şi să simţim ne­grăita iubire şi slavă a lui Dumnezeu în fiinţa fiilor Săi.

Eu în ei şi ei în Mine, astfel ne vom bucura cu toţii de-a pururi.

Sadhou Sundar Singh

La picioarele Stăpânului meu

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!