Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home BUNA TÂLCUIRE A SFINTELOR SCRIPTURI ( IV )

BUNA TÂLCUIRE A SFINTELOR SCRIPTURI ( IV )

BUNA TÂLCUIRE A SFINTELOR SCRIPTURI ( IV )

În Sfintele Scripturi există şi lucruri greu de înţeles, pe care cei neştiutori şi nestatornici le răstălmăcesc spre a lor pierzare (cf. II Pt 3, 15-17). Graiul Sfintelor Scripturi cere buna tâlcuire. Duhul Sfânt deschide mintea, înţelegerea, dă grai duhovnicesc, înţelepciune, cunoştinţă (cf. I Cor 12, 8).

Pentru desăvârşirea Sfinţilor, Domnul Duhul Sfânt a dat pe unii apostoli, pe alţii prooroci, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători, până vom ajunge toţi la Cel ce este Capul, Hristos (cf. Ef 4, 11-15). Acei care se ostenesc cu propovăduirea sănătoasă şi învăţătura sănătoasă, cei ce cârmuiesc bine au belşug de har, harisme şi sunt învredniciţi de îndoită cinstire (cf. I Tim 5, 17). Ca să fie cunoscuţi cei ce se ostenesc bine, Duhul Sfânt îi deosebeşte prin semne duhovniceşti, nefăţarnice. Ei sunt: fără prihană, primitori de oaspeţi, blânzi şi iubitori de bine, cumpătaţi, drepţi, înfrânaţi, sfinţi. Se ţin de cuvântul adevărului (sunt statornici). Sunt potrivit învăţăturii, ascultători şi împlinitori cu fapta. Sunt în stare să sfătuiască în învăţătura sănătoasă şi să înfrunte pe potrivnici (cf. Tit 1, 9; I Tim 1, 3).

Slujirea sănătoasă la zidirea trupului lui Hristos, care este Biserica (cf. I Cor 12, 14-30), cere cunoaştere, har şi dăruire. Cine se dăruieşte pe sine cercetării dobândeşte înţelepciune şi cunoaştere. Cine este blând şi smerit primeşte învăţătura de Sus, de la Părintele Luminilor. Misiunea se întemeiază pe ascultare, blândeţe, smerenie, viaţă duhovnicească, trăire în adevăr, cunoaştere care vine de Sus. Cercetarea Sfintelor Scripturi în lumina şi călăuzirea Duhului Sfânt, în care s-au scris, dă înţelepciune. Căci Domnul Duhul Sfânt luminează, călăuzeşte, descoperă şi învaţă Adevărul unic şi mântuitor pentru toate veacurile. Adevărul nu se schimbă, cum cred unii. Credinţa este una singură. Ea a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna (Iuda 3). Trebuie să cerem cu stăruinţă cuvântul inspirat, nu ceea ce doreşte fiecare. Adevărul şi învăţătura sănătoasă nu se află în părerile oamenilor, ci în descoperirile inspiratoare care ne vin de la Duhul Sfânt.

va urma

Grăiţi cuvântul Domnului / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *