Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Ca să poată afla copilul tău pe Domnul şi Mântuitorul Iisus Hristos, trebuie mai întâi ca tu însuţi să-L cunoşti

Ca să poată afla copilul tău pe Domnul şi Mântuitorul Iisus Hristos, trebuie mai întâi ca tu însuţi să-L cunoşti

Ca să poată afla copilul tău pe Domnul şi Mântuitorul Iisus Hristos, trebuie mai întâi ca tu însuţi să-L cunoşti

Pentru bărbatul credincios, El, Domnul, Se va îngriji să-i vină în ajutor cu o femeie bună, cinstită, harnică şi credincioasă, dacă se încrede deplin în El şi stăruie în ascultarea Lui (cf. Pilde 31, 19-31). Ei vor fi răsplătiţi de Domnul cu copii înţelepţi şi sfinţi (cf. Ps 127). Dar copiii se sfinţesc prin participare la aceeaşi masă prin părinţii lor, dar ei nu sunt sfinţi nici prin sfinţenia părinţilor şi nici prin sfinţenia lor proprie. Iată de ce Duhul Sfânt porunceşte: „Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios” (I Tim 5, 8). Zice Sf. Părinte Iosif: „Bună este sfada părinţilor, bună este grija lor. Bună este şi mustrarea. Dar lipsă-i câteodată şi nuiaua. Dar când l-ai adus pe copilul tău cu adevărat la Mântuitorul Hristos şi când copilul tău L-a aflat cu adevărat pe Mântuitorul, atunci poţi rupe varga şi sfada nu-ţi mai lipseşte. Atunci poţi dormi liniştit şi poţi muri liniştit, căci copilul tău are cea mai bună zestre şi moştenire care nu se va mai lua de la el, aşezată fiind pe temelia cea statornică.

Însă ca să poată afla copilul tău pe Domnul şi Mântuitorul Iisus Hristos, trebuie mai întâi ca tu însuţi să-L cunoşti pe Mântuitorul şi să trăieşti o viaţă cu El. În zadar îi predici copilului tău despre Mântuitorul şi Evanghelia Lui, când el nu te vede pe tine trăind această viaţă. Pilda vieţii tale este predica sau învăţătura cea mai bună, sau cea mai rea pentru copilul tău”. (Fragment din «Lumina Satelor», nr. 5 / 1926)

Monica, mama Fericitului Augustin, prin rugăciunile-i stăruitoare scăldate-n lacrimi, a ridicat pe copilul ei, dintr-un păcătos a devenit sfânt. Mare dar pentru copiii căzuţi sunt lacrimile şi rugăciunile stăruitoare ale părinţilor. Dar câţi părinţi sprijinesc în viaţă pe copiii lor cu rugăciuni şi se luptă, rugându-se pentru copiii lor căzuţi?…

Biserica din casa ta / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!