Meditaţii

Căile Domnului sunt nespus mai fericite pentru noi decât ale noastre

12. Domnul Dumnezeu a pregătit toate faptele bune în care noi să umblăm tot timpul acestei vieţi, zi de zi, după cum de asemenea este scris: „am fost zidiţi în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca noi să umblăm în ele“ (Ef 1, 5-6; 2, 10).
Fericit este cel ce umblă în toate. Fiecare faptă trecută se duce la Dumnezeu să spună cum am umblat în ea.

13. De împlinirea întocmai, la vremea sa, a oricărui lucru mai depind foarte multe altele, care vor sfârşi atunci sau vor începe atunci,
după cum în pânza unui ţesător iscusit, fiecare fir îşi are locul său în care să se întâlnească cu alt fir, spre a-şi împlini acolo rostul lui. După planul celui ce a urzit ţesătura.

14. Câte rugăciuni stăruitoare I-am făcut şi noi Domnului şi Îl zoream pe Domnul să facă acum şi ime-diat minunea pe care i-o ceream.
Minunea de care credeam noi că, dacă nu se face întocmai aşa şi întocmai atunci, totul va fi pierdut. Că zadarnic va mai veni Domnul s-o facă apoi, cu o zi mai târziu!…
Şi totuşi n-a fost aşa cum gândeam noi.
Domnul a făcut bine că a mai zăbovit atunci
sau că a rezolvat acel lucru în cu totul alt fel de cum ceream sau gândeam noi.
Căile Domnului sunt nespus mai fericite pentru noi decât ale noastre.

15. După ce totul a trecut, după ce lucrurile s-au liniştit
şi mintea noastră a putut gândi aşezat la toate,
am băgat de seamă totdeauna că Domnul a lucrat mai bine decât am fi crezut şi gândit noi (Ef 3, 20),
în toate lucrurile noastre.

16. Suflete al meu, nu te nelinişti niciodată când strigi cu putere şi Domnul nu-ţi răspunde!
Nu deznădăjdui niciodată când trimiţi stăruitor după Domnul – iar El zăboveşte să vină.
Când te rogi fierbinte, iar Domnul nu-ţi ascultă îndată rugăciunea ta şi nu se grăbeşte să ţi-o împlinească, tocmai întârzierea Lui este răspunsul cel mai potrivit pentru binele tău. Să crezi asta!

29. Marta şi Maria

Avuţia sfântului moştenitor / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2005

Lasă un răspuns