Oastea Domnului

Calea binecuvântării

O, cum nu ne împinge vederea binecuvântată a Jertfei lui Hristos să ne aruncăm la picioarele Lui cu tot ce avem şi cu tot ce suntem, în loc să-I precupeţim cu durere darurile calice ale prisosului nostru!

O poveste indiană spune că Dumnezeu a cerut unui om să-i dea ceva. Omul i-a dat un bob de grâu pe care l-a primit înapoi prefăcut în aur. Ce părere de rău atunci pe bietul om! Dacă el ar fi dat o baniţă sau tot grâul, cât de bogat ar fi ajuns! Şi ce minunată şi bogată în roadă ar deveni viaţa noastră sărăcăcioasă, când am preda-o cu totul în mâinile Domnului Iisus, Mântuitorul nostru! Aceasta-i singura cale pentru a ajunge „bogat în har”, adică „plin de roada neprihănirii” şi „plin de plinătatea lui Dumnezeu”.

Ioan Marini

Amintiri şi învăţături din viaţa învăţătorului Ioan Marini

 Ioan Fulea. – Sibiu: Oastea Domnului, 2013

Lasă un răspuns