Mărturii Meditaţii Traian Dorz

Calea Oastei a fost calea Crucii, calea jertfei

Calea Oastei a fost calea Crucii, calea jertfei

Şi calea aceasta nu s-a sfârşit. «Istoria» nu s-a sfârşit. În ea se scrie acum capitolul din urmă, capitolul cel mai greu: peste Golgota, la mântuire… Şi peste calvar, la biruinţă.

«Vă rog, iubiţii mei, să nu vă pierdeţi cumpătul din pricina necazurilor mele» (Efeseni 3, 13). Trebuia să se întâmple şi aceasta. Orice jertfă adevărată îşi are drumul crucii. Aceasta a fost şi este soarta de totdeauna a ucenicilor Domnului, care şi-au luat pe suflet misiunea şi s-au jertfit pentru Domnul.

Drept răsplată, li s-a întins pe urmă cununa de spini şi au fost târâţi, ca nişte făcători de rele, în faţa «dregătorilor» (Luca 21, 12).

Fraţii mei! «Vă scriu cu ochii scăldaţi în lacrimi» (II Cor. 2, 4). A trecut o lună de când stau închis într-o temniţă a tăcerii. Sunt oprit cu forţa publică să mai grăiesc despre Iisus cel Răstignit. Eu însă stau liniştit. Căci stau închis cu Iisus Biruitorul. Stau închis pentru Iisus Biruitorul şi El va birui.

Mulţumesc neîncetat lui Dumnezeu că m-a trecut mereu prin furtuni şi izbelişti, ca să trăiesc aievea Scripturile. Am ajuns acum la un capitol nou, la capitolul cel mai greu: când sunt prigonit, acuzat şi batjocorit din toate părţile, iar eu trebuie să tac. Este aceasta, desigur, cel mai greu examen. Dar Cuvântul lui Dumnezeu mă întăreşte şi mă mângâie, arătându-mi mereu că «aşa trebuia să se întâmple»…

Din faţa prigoanelor, m-am refugiat în cămara Psalmistului David. Şi am aflat aici tocmai ceea ce îmi trebuia. Niciodată nu l-aş fi înţeles pe Psalmistul David, cu «prigonitorii» lui, dacă n-aş fi ajuns aici. Trăiesc acum aievea ceea ce spunea Psalmistul: Scoală-Te, Doamne, împotriva urgiei potrivnicilor mei, trezeşte-Te, ca să-mi ajuţi şi rânduieşte o judecată (Ps. 7, 6). Căci Tu îmi sprijineşti dreptatea şi pricina mea şi stai pe scaunul Tău de domnie ca un Judecător drept (Ps. 9, 4). Nu mă lăsa, Doamne, la bunul plac al potrivnicilor mei (Ps. 27, 12). Apără-mă Tu, Doamne, de potrivnicii mei, luptă-Te Tu cu cei ce se luptă cu mine (Ps. 35, 1). Doamne, Tu vezi, nu tăcea. Trezeşte-Te şi scoală-Te să-mi faci dreptate, ca să nu zică în inima lor: Aha! Iată ce doream: l-am prins, l-am înghiţit (Ps. 35, 22-25). Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă, căci la umbra aripilor Tale caut un loc de scăpare până va trece fărădelegea. Eu strig către Cel prea Înalt, către Dumnezeu, Care lucrează pentru mine. El îmi va trimite izbăvirea din Cer, în timp ce prigonitorul meu îmi aruncă ocări (Ps. 57, 1-3). Oricare le-ar fi puterea, eu în Tine, Doamne, nădăjduiesc, căci Dumnezeu este scăparea mea (Ps. 59, 9). El este stânca şi ajutorul meu, turnul meu de scăpare (Ps. 62, 6). Mă încred în Dumnezeu şi nu mă tem de nimic (Ps. 56, 4). Dumnezeu este, iubiţii mei fraţi, adăpostul şi sprijinitorul nostru. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul şi s-ar clătina munţii în inima mărilor (Ps. 46, 1-3).

Fraţii mei! Multe aş vrea să vă spun. Şi multe vă voi spune din «şcoala» aceasta când Domnul îmi va reda libertatea de a grăi. Acum vă spun numai atât:

În faţa mea stă acum, iubiţii mei, drumul despre care zicea Mântuitorul: «Vor pune mâna pe voi şi vă vor prigoni: vă vor arunca în temniţe şi vă vor târî înaintea dregătorilor din pricina numelui Meu» (Luca 21, 12).

Stau gata să plec pe drumul acestei cruci. Vă rog, iubiţii mei, să mă însoţiţi cu rugăciunile voastre în acest drum. Vă rog să vă rugaţi pentru mine, ca Domnul să mă întărească.

Şi dacă va fi să cad pe drumul crucii, eu vă rog, iubiţii mei, să nu mă uitaţi. Să nu mă uitaţi, căci v-am iubit şi vă voi aştepta pe toţi în Ierusalimul cel ceresc, unde Domnul ne va mângâia pentru toate câte am suferit şi ne va trece în odihna şi bucuria Lui cea veşnică.

Vă salut cu cuvintele Apostolului Pavel: «De aceea, preaiubiţii şi doriţii mei fraţi, rămâneţi tari în Domnul!» (Filip. 4, 1).

Acum se dă examenul cel mare al Oastei şi al ostaşilor. Cu ochii ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei voastre (Evrei 12, 2).

Cu ochii ţintă la Iisus Biruitorul!

Cu El vom birui!

Preot Iosif Trifa

Traian Dorz, din “Istoria unei jertfe”, vol. II

Lasă un răspuns