Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Când oamenii dormeau

Când oamenii dormeau

Când oamenii dormeau

Pogorârea Duhului Sfânt prilejuieşte şi anul acesta împlinirea bucuriei ostaşilor Domnului de a poposi la Sibiu în adunare „de Sărbătoare”, întâlnire ce se va desfăşura cu binecuvântarea Înaltpreasfinţiei Sale, Dr. La­u­renţiu Streza, Mitropolitul Ardealului. Adunarea de Tineret, intrată deja în tradiţia marilor adunări ce se desfăşoară la Sibiu, are ca temă „Munca şi lenea duhovnicească”

Bibliografie: „Munca și lenea” – autor: Preot Iosif Trifa, Editura Oastea Domnului, Sibiu. Cartea cuprinde meditaţii şi învăţături despre munca şi lenea duhovnicească dar şi despre munca şi lenea trupească. Cartea a fost tipărită pentru prima dată în anul 1936 în 10.000 exemplare

Nicolae Grigorescu – Țăran francez culcat pe câmp

Când oamenii dormeau

Când oamenii dormeau, şi-a semănat vrăjmaşul neghina (Marcu 13, 24). Când omul leneveşte, s-apropie ispita şi patima de el

Am arătat mai înainte cât de rea este lenea cea duhovnicească. Dar tot atât de rea este şi lenea cea trupească. De altcum, aceste două feluri de lene sânt surori dulci. De altfel, aceste două feluri de lene sunt surori dulci. Oriunde se află una, acolo e şi cealaltă. Oriunde se iveşte una, acolo se găseşte şi cealaltă.

În pilda cu vrăjmaşul semănător de neghină, Mântuitorul spunea că vrăjmaşul şi-a semănat neghina în grâu, în timpul când oamenii dormeau (Matei 13, 24-43).

De omul ce dormitează şi leneveşte, se apropie şi azi diavolul cu ispita păcatului. Când omul leneveşte şi trândăveşte, îşi seamănă diavolul neghina patimilor rele în ţarina inimii lui. Lenea e dăscăliţa diavolului. Ea îl învaţă pe om să păcătuiască. „Căci multe răutăţi a învăţat pe om lenea” (Sirah 33, 32).

Lenea pregăteşte cuib cald pentru patimi şi pofte rele. Când omul „n-are de lucru”, îi dă diavolul de lucru. La oraşe lumea e mai stricată tocmai pentru că la oraşe trăiesc cei mai mulţi trântori şi leneşi, cărora, „neavând de lucru”, le dă diavolul de lucru. Şi e lucru constatat că şi la sate, cârciumile şi păcatele răsună mai mult iarna, când oamenii n-au de lucru, decât vara, când tot omul e cu mâna pe lucru. Ce bine a spus aceasta înţeleptul Solomon în cuvintele: „Poftele îl omoară pe leneş pentru că nu vrea să lucreze şi toată ziua o duce numai în pofte” (Pilde 21, 25-26).

E cunoscută istoria acelui pârâu care, într-o bună zi, şi-a zis: La ce să mai alerg peste pietre şi văgăuni? Să mă odihnesc! Şi încetând să mai curgă, s-a făcut o baltă urât mirositoare, plină de broaşte şi şerpi.

Aşa face şi lenea cu omul. îi face viaţa o baltă plină de şerpii şi broaştele scârboaselor patimi şi pofte rele.

Şi e cunoscută păţania acelui fier de plug care a intrat în grevă şi n-a vrut să mai taie pământul. Şi pe urmă ce s-a întîmplat? L-a ros rugina în cămară.

Aşa roade şi lenea sufletul omului.

Lenea – zice un Sfânt Părinte – schimbă Duhul în carne şi carnea în putrezire şi pieire.

Părintele Iosif  Trifa
din volumul „Munca şi Lenea”

Author: Ionut L.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *