Meditaţii Traian Dorz

Cântarea duhovnicească nu este şi nu trebuie să fie numai o distracţie a gurii…

Când se cântă pentru mai mulţi, cel care cântă trebuie să rostească fiecare cuvânt cât mai clar şi cât mai dulce, ca să dea har şi plăcere celor care ascultă, după cum este spus în Cuvântul lui Dumnezeu.

Pentru că mulţi fraţi şi surori, îndeosebi tineri, ne‑au cerut să le redăm clar atât textul, cât şi melodiile unor cântări mai noi sau mai puţin cunoscute, le vom reda într-un fel nou: întâi vom citi textul clar, pentru a fi cunoscut bine conţinutul, apoi se va reda cântarea după melodia ei. Însă la începutul fiecărei cântări vom stărui puţin asupra înţelesului conţinutului ei. Pentru că, aşa cum am spus, fiecare cântare este o meditaţie care conţine un adevăr. De aceea ea nu trebuie să fie numai o distracţie duhovnicească pentru noi, o îndeletnicire frumoasă, ci trebuie să fie o adâncire a unui cuvânt al lui Dumnezeu, o meditare care să rămână în inima noastră, cu înţeles adânc şi puternic, şi sfânt. Pentru ca trăirea noastră în Hristos să fie mai cu folos şi încununată cu mai mult rod sfânt. În felul acesta se va putea corecta textul cântării de către cei ce l-au scris greşit şi se vor putea învăţa bine melodiile de către cei care le‑au învăţat greşit sau nu le ştiu deloc. Dar toţi vom putea avea un şi mai adânc folos duhovnicesc din ele, dacă vom ţine seama mai presus de orice de conţinutul, de adevărul din cuvântul şi din voia lui Dumnezeu spus în textul acestor cântări.

Ţinem să spunem încă o dată: cântarea duhovnicească nu este şi nu trebuie să fie numai o distracţie a gurii, nici o gâdilare plăcută a urechilor, nici o uşuratică pierdere a timpului. Ci trebuie să fie folositoare zidire duhovnicească, o fericită împrospătare a sufletului, o îmbogăţire înţeleaptă a minţii, o sfinţitoare primenire a inimii în Domnul.

Cu această nădejde sfântă, rugăm pe Domnul nostru Iisus Hristos să dea mult har ceresc tuturor celor care vor asculta şi vor răspândi aceste sfinte cântări, izvorâte din dragostea fierbinte a lui Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, din inimile celor ce le-au compus textele şi melodiile. Voi, toţi cei ce vă împrospătaţi şi vă îmbogăţiţi sufletul cu aurul lor ceresc, rugaţi-vă Domnului pentru toţi acei de care Domnul S-a folosit şi Se mai foloseşte încă spre a vă stâmpăra sufletul cu dulcele nectar a acestor sfinte cântări. Cântaţi-le cu drag şi răspândiţi-le pretutindeni cu dragostea şi cu bucuria care vă vine prin ele de la Dumnezeu. Şi umpleţi tot pământul cu lauda, cu slava, cu mulţumirea dragostei care aduce raiul pe pământ şi îngerii printre fraţi. Pentru ca să fie astfel pline şi pământul, şi cerul de lauda şi de slava Numelui lui Dumnezeu. Căruia I se cuvine pentru toate închinăciune, mulţumită şi recunoştinţă veşnică.

Slăvit să fie Sfântul Său Nume! Amin.

Traian DORZ
din ”Cântarea, ca meditaţie”
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2012

Lasă un răspuns