Poezie Traian Dorz

Cântări de Sus

Cântări de Sus,
cum n-a mai spus
cuvânt de om vreodată
aş vrea să-Ţi cânt,
o, Nume Sfânt
şi Taină Minunată!

Cântări ca Sus,
pe lume nu-s –
căci cum să poată oare
cânta vreun grai
ce numa-n Rai
se cântă-n Sărbătoare?

Cântări de Sus
doar Tu-ai adus,
Iubire-nnomenită,
şi-n starea cea
de haruri grea
ni-e taina-ngăduită.

Cântări de Sus
am vrea, Iisus,
a noastre vieţi să-Ţi fie,
căci doar aşa
noi Ţi-am cânta
o slavă scumpă Ţie.

Un cor de Sus
ne fă, Iisus,
pe toţi din lumea-ntreagă,
pe veci, un gând
să-Ţi fim, cântând
cântarea cea mai dragă.
Iisus, Iisus,
în stări de Sus
dorim, din zare-n zare,
să fim mereu,
spre Dumnezeu,
o veşnică cântare.

Cântări de Sus / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2008