Meditaţii

Cântaţi Domnului toţi

Cântarea lui Asaf – I Cronici 16, 23

Cântarea Domnului este cea mai fericită, cea mai inspirată, cea mai răsplătită şi cea mai trainică dintre toate cântările care au răsunat vreodată pe pământul acesta.

Tot ce s-a cântat vreodată pentru orice altceva şi pentru oricine altcineva decât Domnului s-a învechit şi s-a uitat.

Dar cântarea Domnului nu numai că nu s-a învechit, dar, cu cât trec peste ea veacurile, cu atât o fac mai strălucitoare, mai frumoasă, mai proaspătă şi mai vie.

Cândva, aceşti minunaţi psalmi erau cântaţi numai de David, adesea singur şi alungat, prigonit şi flămând, închis, surghiunit şi nedreptăţit.

Curând însă, după aceea, în jurul său s-a format o ceată de iubitori ai Domnului, care au preluat din gura lui cântările Domnului, ducându-le mai departe.

Iar astăzi aproape nu este popor pe faţa pământului, în care să nu fie un număr mai mare sau mai mic de suflete care să-L laude pe Domnul cu cuvintele şi cu cântările psalmilor.

Încă puţină vreme şi nu numai că în toate limbile pământului se va cânta Domnului, ci chiar toţi locuitorii pământului Îi vor aduce cântarea laudei lor şi închinarea rugăciunilor lor lui Iisus Hristos-Domnul, precum scrie acest verset.

Curând toţi potrivnicii lui Dumnezeu, atât oameni, cât şi idei şi sisteme, Îl vor recunoaşte pe El – singurul Domn. Şi Numele Lui – singurul Nume vrednic de închinare şi de laudă.

Aşa se vor împlini cu siguranţă şi aceste profeţii, cum s-au împlinit toate celelalte. Să le credem şi le vom vedea!

Slavă veşnică Ţie, Unic Dumnezeu Adevărat şi Veşnic!
Slavă Ţie, Care, cu măreţie şi răbdare, Îţi supui vremile şi veacurile, iar prin ele Îţi supui tot ceea ce este supus acestora!

Numele Tău este singurul vrednic de o laudă şi de o cântare veşnică şi universală.
Şi numai Ţie ne închinăm cu tot sufletul şi cu toată smerenia dragostei noastre, deplin încredinţaţi că în curând numărul închinătorilor Tăi se va lărgi şi se va întinde până îi va cuprinde pe toţi locuitorii pământului…

Ce fericit va fi atunci şi pământul şi cerul, amândouă iarăşi pline de Tine şi de slava Ta veşnică, Iisuse Iubit! Amin.

Hristos – Pâinea noastră zilnică / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2001

Lasă un răspuns