Traian Dorz

Căpătarea învăţăturii

Proverbele 1, 3

Acum am dori mult să tragem o învăţătură cutremurătoare din toată pilda vieţii lui Solomon. Noi suntem fiii lui Dumnezeu, ai Lui suntem, căci El ne-a făcut (Ps. 127, 3). Câtă vreme faptele noastre, trăirea noastră, cuvintele noastre ne arată astfel, noi n-avem nevoie să ne afişăm peste tot, mândrindu-ne, cu nici una dintre frumoasele calităţi şi virtuţi. Faptele trăirii noastre sunt cea mai frumoasă dovadă că noi suntem creştini, adică urmaşi ai lui Hristos. Când însă faptele noastre şi trăirea noastră este josnică, laudele noastre cu apartenenţa sau calitatea pretinsă sunt numai o tristă dovadă că altceva decât numele nu mai avem. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să fim cu adevărat prin dovada vieţii ceea ce pretindem prin lauda buzelor noastre. Căpătarea bunei învăţături vine din cunoaşterea înţelepciunii. Fiindcă niciodată nu va şti cum să se poarte frumos cineva care n-a primit cunoaşterea înţelepciunii de la un părinte sau un îndrumător vrednic şi bun. Ce bun părinte a avut Solomon şi ce frumoase îndrumări a primit de la el! Câtă vreme Solomon a fost un fiu bun şi a luat seama la învăţăturile părintelui său, el a crescut plin de înţelepciune şi a fost înzestrat cu cele mai frumoase însuşiri care l-au făcut iubit şi preţuit foarte mult. O, dacă ar fi rămas el mereu pătruns şi îndrumat de învăţăturile tatălui său David, ce frumos ar fi strălucit viaţa lui şi ce fericit ar fi apus! Dar el n-a rămas mereu ascultător de Dumnezeu şi smerit cum începuse, ci, părăsind drumul cel bun, a ajuns să calce chiar el, cel mai greu, sfaturile şi învăţăturile binecuvântate pe care i le insuflase lui Duhul Sfânt.

Slavă veşnică Ţie, Marele nostru Dumnezeu şi Tatăl nostru Ceresc, Care ne-ai creat spre slava Ta şi spre a fi fericiţi, aparţinându-Ţi Ţie prin trăirea şi ascultarea noastră deplină de voia Ta fericită! Slavă Ţie, Marele nostru Dumnezeu şi Mântuitor Iisus Hristos, Care, fiind Fiul lui Dumnezeu şi Împăratul Cerului, ai primit pentru noi şi pentru a noastră mântuire a Te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria, spre a ne mântui pe noi cei căzuţi, aducându-ne prin Sângele Tău dumnezeiesc din nou la starea de fii ai lui Dumnezeu. Slavă Ţie, Marele nostru Dumnezeu şi Îndrumător, Duhule Sfinte, Care ne‑ai descoperit aceste mari adevăruri mântuitoare şi Care ne ajuţi să ne mântuim prin credinţa şi prin trăirea lor! Căci a Ta este Împărăţia, puterea şi slava, Dumnezeul nostru, Tatăl, şi Fiul, şi Duhul Sfânt. Amin.

Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

Lasă un răspuns