Mărturii Meditaţii Traian Dorz

Cât de fericiţi trebuie să fim noi!

7. Vrednicia se măsoară într un singur fel: după cât ai putut să suferi pentru împlinirea voii lui Dumnezeu.
Hristos a fost şi va fi pe veşnicie vrednic de orice slavă şi de orice laudă.
De orice cântare şi de orice iubire.
De orice jertfă şi de orice preţ,
– pentru că El a putut suferi cel mai mult pentru împlinirea voii mântuitoare şi pline de cutremur a lui Dumnezeu.

8. Cât de fericiţi trebuie să fim noi, în gura cărora Dumnezeu S a îndurat să pună acelaşi fel de a L lăuda pe Hristos ca în gura îngerilor Săi!
Cât de minunate şi mereu noi cântări trebuie să alcătuim şi noi, spre a I lăuda vrednicia Mielului Dumnezeiesc, Care a fost înjunghiat şi pentru păcatele noastre.
Care a răscumpărat pentru Dumnezeu şi din limba noastră,
şi din neamul nostru,
şi din seminţia noastră
atâtea minunate şi scumpe suflete cu care ne vom bucura aici şi în vecii vecilor…

9. Pe o întindere de o lumină străvezie şi strălucitoare ca o mare de sticlă amestecată cu foc,
şi în mâini cu harfele lui Dumnezeu,
biruitorii tuturor puterilor potrivnice lui Hristos stăteau cântând…
…şi cântarea lor vorbea: „Cât de mari şi cât de minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeul nostru Atotputernic şi Drept!”
Cântarea aceasta ar trebui să fie neîncetat şi în toate gurile tuturor făpturilor de pe pământ,
precum este în gurile tuturor celor din ceruri.

10. O, Dumnezeul nostru, din toată inima noastră ne închinăm şi noi înaintea Ta.
Şi cu toată iubirea şi evlavia smereniei noastre lăudăm Numele Tău, pentru că din adâncul sufletului nostru credem că tot pământul se va teme de Tine
şi toată suflarea va slăvi Numele Tău,
fiindcă numai Tu, Cel Singurul Sfânt şi Atotputernic, eşti vrednic de aceasta!

11. Şi din adâncul sufletului nostru credem că în curând toate neamurile pământului vor veni şi se vor închina înaintea Ta, Iisuse Doamne.
Mărturisind că Tu eşti Dumnezeul şi Împăratul tuturor.
O, cât de fericiţi vor fi atunci acei ce, prin primejdii şi necazuri, o fac asta acum!

12. Acum, cât încă multe din profeţii nu s au împlinit fiindcă nu le a sosit încă vremea împlinirii, noi Te lăudăm din tot sufletul nostru, Doamne Iisuse, deplin încredinţaţi că tot ce ai spus Tu se va împlini întocmai, la vremea sa…
De aceea unim şi noi cântările noastre de laudă pentru Tine încă de pe pământ cu ale celor care Îţi cântă Ţie din veac în ceruri.

Păşunile dulci / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2006

Lasă un răspuns