Home Anunţuri

Anunţuri

Adunarea anuala de Rusalii, Sibiu, 2009

T

oate din cele ce ţin de mântuirea noastră ne-au fost date prin lucrarea Duhului Sfânt. Împăratul Ceresc, Duhul Adevărului, a dăruit Lucrării Oastei ca hram tocmai sărbătoarea Pogorârii Sale. Când o parohie sau o mănăstire îşi sărbătoreşte hramul, enoriaşii sau vieţuitorii mohanali şi pelerinii se adună… la biserică, locul de întâlnire în Hristos statornicit de la începuturile creştinismului. Iar bucuria ostaşilor Domnului de a se aduna într-un loc anume la hramul Oastei se va regăsi şi anul acesta pe feţele tuturor, la Sibiu.

A

dunarea „de Sărbătoare” a Oastei Domnului va fi precedată de Sfatul Frăţesc Operativ, ce se va desfăşura vineri, 5 iunie, a.c., în Aula Casei Oastei, începând cu orele 19:00, urmând ca lucrările Sfatului Frăţesc Lărgit al Oastei Domnului să se desfăşoare a doua zi, sâmbătă, 6 iunie, a.c., începând cu orele 8:30, în aceeaşi sală.
În jurul amiezii, între orele 14:00 – 17:00, se va ţine, tot în sala Casei Oastei, adunarea de tineret, intrată deja în tradiţia adunărilor din februarie şi din vară ce se desfăşoară la Sibiu.
Programul bucuriilor duhovniceşti sibiene de anul acesta va continua după cum urmează:
(mai mult…)

error

Slăvit să fie Domnul!

O

astea Domnului, ca mişcare duhovnicească în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, a devenit o realitate vie a zilelor noastre care, prin existenţa şi roadele sale, a început să se impună tot mai mult atenţiei opiniei publice. Unii o cunosc mai mult, altii mai puţin; unii îşi dau părerea despre ea în cunoştinţă de cauză, alţii numai din auzite, vazând-o încă prin ochelarii unor prejudecăţi moştenite dintr-o epocă de tristă amintire.

T

ertulian – marele scriitor bisericesc – ne avertizează însă, încă din secolul al doilea, în Apologetica sa, spunându-ne: “Adevărul cere un singur lucru: înainte de a fi osândit, să fie cercetat.”

error

Tipografia Părintelui Iosif s-a întors acasă


S
âmbata, 10 februarie 2007, ora 10,43, tipografia Părintelui Iosif Trifa, “Mireasa Vântului” a intrat pe poarta Casei Centrale a Oastei Domnului, Sibiu.
Tipografia care a mobilizat în jurul ei, întreaga frătieitate a Oastei Domnului, cumpărată de Părintele Iosif cu pretul jertfei sale depline, se reîntoarce după peste 60 de ani în proprietatea Oastei Domnului.
Rugăciunile Părintelui Iosif si ale celorlati înaintasi, se împlinesc acum, în acest început de binecuvântat an 2007, credem noi, anul îndurărilor lui Dumnezeu pentru Oastea Domnului. Darul acesta al lui Dumnezeu (si al Mitropoliei Ardealului) vine tocmai în dimineata Adunării de Comemorare a Părintelui Iosif Trifa, ca gest de dragoste din preaplina purtare de grijă a Părintelui pentru fii săi duhovnicesti.
Vom reveni cu amănunte de la acest miscător moment în paginile ziarului Iisus Biruitorul.

(mai mult…)

error

Lansare oficiala website Oastea Domnului


A
stazi, 10 februarie 2007, a avut loc lansarea site-ului oficial al “Asociatiei Oastea Domnului“. In cadrul evenimentului ce a avut loc la sediul din strada Charles Darwin nr. 11, au luat parte o mare parte a sfatului fratesc, impreuna cu un sobor impresionant de preoti ostasi, precum si nenumarati alti frati ostasi.
error