Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Arhivă

Arhivă

Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameșului și Fariseului)

Ap. II Timotei III, 10-15; Ev. Luca XVIII, 10-14

Înţeleptul Solomon spune: „Mândrilor le stă Dumnezeu împotrivă” şi „smereşte privirile trufaşe”. Pe cei smeriţi Mântuitorul îi îmbrăţişează ca pe nişte prieteni, pentru că au urmat pilda vieţii Sale. Acelaşi înţelept, Solomon, spune: „Celor smeriţi Dumnezeu le dă har”.

Arhivă articole pe acest subiect: (mai mult…)

Duminica a XVII-a după Rusalii (a Cananeencii)

Ap. II Corinteni VI, 16-18; VII, 1; Ev. Matei XV, 21-28

Arhivă articole pe acest subiect:

(Mt. 15, 28) Atunci, răspunzând, Iisus i-a zis: „O, femeie, mare este credinţa ta; fie ţie după cum voieşti”. Şi s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela.

Văzând că mijlocitorii săi nu au reușit nimic, femeia cere singură ceea ce avea nevoie și spune: Ajută-mă pentru că nu cer asta pentru mine. Dar Mântuitorul îi spune: Nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci câinilor. Folosește cuvântul câine din pricina vieții necurate și a înclinației spre idolatrie a neamurilor, în timp ce  pe evrei îi numește copii pentru că ei păreau a fi devotați lui Dumnezeu. Însă folosește cuvântul pâine nu numai pentru a vorbi despre învățătura Sa, care era împărtășită prin cuvinte, dar și de acea hrană alcătuită din minuni, care îi hrănește pe credincioși. În acest caz, cuvântul s-a aflat înaintea osândirii iudeilor din cauză că atunci când li s-a dat viața în Hristos, ei nu au acceptat-o. Femeia nu se supără nici chiar atunci când este jignită. Ce face Mântuitorul? Prin răspunsul pe care-l dă, arată că El cunoștea de la început toate câte se vor întâmpla și astfel, ne arată pe femeie ca fiind vrednică de mii de cununi. A amânat-o nu pentru că n-ar fi vrut să-i dea darul pe care ea îl ceruse, ci pentru că a căutat și s-a îngrijit de dinainte să descopere tuturor credința sa. Prin răsplata care i-o oferă, o cinstește, arătându-o ca n simbol al Bisericii dintre neamuri. Luați seama că nu i-a spus: Fiica ta să se tămăduiască, ci fie ţie după cum voieşti, ca să arate că puterea credinței ei a provocat vindecarea. Cu toate că era vrednică de lucruri și mai mari, ea a primit întocmai ceea ce voise.

(Teodor de Mopsuestia, Fragmentul 83, traducere pentru Doxologia.ro de Lucian Filip)

(mai mult…)

Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului)

O, ce Evanghelie curată şi lămurită am primit noi de la Domnul nostru Iisus Hristos prin marii şi sfinţii noştri înaintaşi, care ne-au vestit nouă Cuvântul cel curat şi lămurit al lui Dumnezeu! Dacă trebuie să mulţumim pentru ceva, de mii de ori acest ceva este harul pe care ni l-a dat nouă Domnul Iisus când a făcut să căutăm şi să aflăm noi mântuirea noastră într-o învăţătură, într-o lucrare şi într-o cale atât de dulce şi de curată, cum este cea pe care ne-a pus El paşii prin înaintaşii noştri. Când vedem pe ce căi răsucite şi în ce învăţături încurcate bâjbâie alţii, fără a afla dulcea pace şi curata lumină de care ne-a făcut nouă parte Dumnezeu, nu găsim îndeajuns nici lacrimi, nici cântări să-I mulţumim…

Numai să luăm bine seama că acest har ne învaţă să preţuim în smerenie şi curăţie ascultarea noastră de Evanghelia care ni s-a propovăduit şi în care am crezut şi prin care vom fi mântuiţi, dar numai dacă o ţinem întocmai cum am primit-o. Altfel, dacă o părăsim şi luăm alta, degeaba am crezut! Vom fi pierduţi (I Cor 15, 1-2). Ferice de cine ascultă şi păstrează cu scumpătate bunul cel scump al Cuvântului curat şi lămurit al Evangheliei unice şi mântuitoare, prin care am venit noi la Hristos. El să ne ajute să ne curăţim şi noi tot mai mult şi să ne lămurim deplin, până nu ne va mai întina nimic şi nu ne va mai rătăci nimeni.

Traian Dorz – Hristos – Puterea Apostoliei

Arhivă articole pe acest subiect: (mai mult…)

Cuvinte, meditații, mesaje de Anul Nou

APELE ADÂNCI SE LIMPEZESC GREU – Anul Nou 1922

APELE ADÂNCI SE LIMPEZESC GREU – Anul Nou 1922 ( II )

APELE ADÂNCI SE LIMPEZESC GREU – Anul Nou 1922 ( III )

APELE ADÂNCI SE LIMPEZESC GREU – Anul Nou 1922 ( IV

APELE ADÂNCI SE LIMPEZESC GREU – Anul Nou 1922 ( V )

Iată noaptea Anului Nou 1923

Să facem o intrare creştinească în anul cel nou

Traian Dorz – Mesaj de Anul Nou pentru Oastea Domnului (cu prezentare)

LUMINA BETLEEMULUI    Vorbirea fratelui Traian Dorz la adunarea de Anul Nou de la Ogeşti – 1982

LUMINA BETLEEMULUI (II)

LUMINA BETLEEMULUI (III)

LUMINA BETLEEMULUI (IV)

ÎNSCRIEREA ÎN CER  Vorbirea fratelui Popa Petru (Săucani) la adunarea de la Ogeşti – Anul Nou 1982

ŞI SĂ TE ÎNTORCI PE ALT DRUM Vorbirea fratelui Martin Bugărin la adunarea de la Beiuş – Anul Nou 1982

CERURI NOI – PĂMÂNT NOU – OM NOU  Vorbirea fratelui Martin Bugărin (Beiuş) la adunarea de Anul Nou 1983

CERURI NOI – PĂMÂNT NOU – OM NOU (II)

DOMNUL OŞTIRILOR  Vorbirea fratelui Popa Petru (Săucani) la adunarea de Anul Nou – 1983

DOMNUL OŞTIRILOR (II)

CERCETAREA DE SINE  Meditaţii ale fratelui Traian Dorz pentru Anul Nou

CERCETAREA DE SINE ( II )

CERCETAREA DE SINE ( III )

CERCETAREA DE SINE – pentru fraţii noştri lucrători

CERCETAREA DE SINE – pentru surori

CERCETAREA DE SINE – Tineretul Lucrării Domnului

LUMINA CHEMĂRII MÂNTUITOARE Un fragment din vorbirea fratelui Traian Dorz de la o adunare – ianuarie 1982

Predica SFÂNTULUI IUSTIN POPOVICI la Sfântul Vasile cel Mare (Anul Nou, 1965)

Predică la Anul nou – Pr. Vasile Mihoc

Timpul și veșnicia – predică la anul nou a IPS Augustin de Florina

Pareneză la Anul Nou Pr. Vasile Gordon

ACUM DIN NOU…

 

 

 

 

 

 

 

WhatsApp chat