Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Ca o oaie fără glas

Ca o oaie fără glas

Câteva pilde şi istorioare despre încercări şi suferinţe

Două grăunţe  Pe urma unui semănător, două grăunţe se înţelegeau astfel: „Vezi tu, surato, grăi un grăunte ră­mas neacoperit de pământ, pe tine te-a îngropat grapa semănătorului. Eu însă mă desfătez acum în lumina soarelui, iar tu zaci îngropată în întuneric“. Dar în clipele când astfel cuvânta, sosi o cioară şi
Read more
  • 1
  • 2