Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Cartea de Aur

Cartea de Aur

Un nou CD – Almanah audio 2019

 

Cu ajutorul Domnului s-au finalizat lucrările noului Almanah audio, devenit tradițional pentru ascultători, acesta fiind ajuns la numărul cinci. Printre cântări și poezii, avem înregistrate două mărturii, surprinzătoare, una cu fratele Aurel Ile de la Mizieș și o mărturie cu fratele Toader Slavu de la Malu-Alb. După generic, fratele David Neculache la început, interpretează cântarea; ”Toate-ai să le piezi în viață. Părintele Iosimică, interpretează cântarea; ”Apleacă-mă Iisuse pe linie melodică bănățeană. Mai departe, fratele Traian Dorz cântă cântarea; Să ne grăbim prieteni, și  sora Carmen Mistreanu, finalizează întregul CD, cu o cântare nouă intitulată; De ce mă tem eu oare, cântare compusă de fratele Sandu Donici. Sunt și poezii printre aceste noutăți, pe care le veți descoperi frățiile voastre, atunci când le veți asculta. Dorim să fie cu folos duhovnicesc toate aceste CD-uri audio, care pot fi procurate de la Librăria Cartea de Aur – Sibiu și desigur la toate punctele de distribuție din țară și din străinătate.

                                                                                                                Sava Constandache

Un nou CD: Îngerii și magii – Colinde

    

Preaiubiți frați și surori! Și anul acesta cu ajutorul Domnului, în preajma Sărbătorilor de iarnă, avem colindele noastre, care ne umple mereu casele și inimile de bucuria Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. De data aceasta în acest album nou, sunt interpretate un număr frumos colinde, cu vocea caldă și armonioasă a tânărului nostru frate, bine cunoscut, Mădălin Neculache. Pentru această primă încercare de înregistrare a vocii și acompaniament personal la chitară, a fost nevoie de ceva timp de pregătire a fratelui Mădălin și maxim două zile de înregistrare în studio, după care au urmat prelucrările și instrumentația. Majoritatea colindelor sunt cântate din carteaLângă Ieslea Minunată”, dar pe lângă acestea, mai sunt două colinde noi, cu texte de fratele Traian Dorz. Toate aceste noutăți și nu numai, pentru cei dornici interesați, se pot procura de la Librăria Cartea de Aur – Sibiu ”. De asemeni aceste CD-uri vor fi cu siguranță la Adunările Oastei Domnului, începând cu Adunarea de la Galați, cu ocazia Sărbătorii Sfântului Andrei și la celelalte adunări care vor urma la Piatra Neamț, Bacău și Comănești.                                                     

 Dorim să transmitem prin intermediul acestor prezentări, cu multă căldură sufletească, tuturor fraților, surorilor și ascultătorilor noștri dragi, salutul Oastei, Slăvit să fie Domnul, și Sărbători fericite!..

                                                                                                         Sava Constandache

Când cineva o să păcătuiască

II Cronici 6, 22

Binecuvântat este și binecuvântat să fie locașul cel sfânt peste care este chemat Numele Domnului, singura Casă numai a Lui unde poate veni oricine la Dumnezeu. Și unde oricine poate aduce înaintea Lui orice. Sfântul locaș este spital unde sufletele bolnave pot veni să primească leacul mântuitor și vindecător. Este adăpost unde cei biruiți de vrăjmașul pot scăpa oricând. Este refugiu unde cei zbuciumați pot afla liniștire. Este sânul cald la care cei singuratici pot fi mângâiați. Este locul îndestulat unde cei flămânzi sunt săturați. Este Casa lui Dumnezeu unde Îl poate afla totdeauna oricine care are ceva să-I spună sau are ceva să-L întrebe. (mai mult…)

Cerurile nu Te încap…

II Cronici 6, 18

Cât de credincios și cât de înțelept este Solomon acum când vorbește așa despre Dumnezeu! Înțelepciunea dumnezeiască din el vede cât de nemărginit este Dumnezeu Care le-a făcut pe toate cele câte sunt și Care a făcut toate golurile dintre ele, cu care a umplut nu numai Spațiul, ci și Timpul. El Însuși fiind nespus mai mult și decât Spațiul și decât Timpul. Trecând în nemărginire, în infinit și în veșnicie. Iar noi nu putem nici înțelege, nici explica acum nici ce este nemărginirea în spațiu. Nici ce este veșnicia în timp. Pentru că ele sunt dincolo de amândouă acestea. De aceea, ce atât mai mult nu-L putem cuprinde și explica pe Dumnezeu. (mai mult…)

Știu, Dumnezeule

I Cronici 29, 17

Numai un suflet de rugăciune și de meditație cunoaște cu adevărat cât de pătrunzători sunt ochii Domnului. Și cât de amănunțit cercetează Duhul  Său cel Sfânt inima și lăuntrul nostru. Căci numai prin părtășia rugăciunii și a meditației sufletul capătă cunoașterea adevărului. De aceea, numai acele suflete care s-au deprins prin meditare să pătrundă tainele voii lui Dumnezeu și prin rugăciune să-și deschidă lăuntrul înaintea Lui au și ajuns la o trăire tot mai înaltă și mai curat.

(mai mult…)

Din Mâna Ta primim

I Cronici 29, 14

Numai o inimă smerită și o minte veghetoare poate vedea plină de recunoștință că tot ce primim este din Mâna lui Dumnezeu. Că nu numai puținul pe care îl dăm pentru Dumnezeu, dar și multul pe care îl păstrăm pentru noi ne este dăruit mereu numai de Mâna cea bună a Lui. Din Mâna Lui este viața noastră cu care putem sluji de laudă lui Dumnezeu. Din Mâna Lui, sănătatea și puterea cu care câștigăm pâinea din care împărțim, banul pe care îl dăm, casa în care putem adăposti, haina cu care putem îmbrăca, ochii cu care putem plânge, picioarele cu care putem merge, gura cu care putem cânta… (mai mult…)

În faţa întregii adunări

I Cronici 29, 10

Numai acela Îl poate binecuvânta în chip vrednic pe Domnul în fața lumii, care Îl binecuvintează cu vrednicie mai întâi și mai ales în singurătatea sa.

Numai acela are o puternică rugăciune în adunare, care are mai întâi și mai ales o adâncă stare de rugăciune puternică în odăița lui ascunsă, cu Hristos.

Numai acela va putea avea un puternic cuvânt în fața mulțimilor, care se pregătește prin adâncă meditație, cugetând ziua și noaptea la voia lui Dumnezeu (Ps. 1, 2). (mai mult…)

Meditaţii la Apostolul din Duminica a 2-a după Rusalii

Traian Dorz, din HRISTOS –PUTEREA APOSTOLIEI

[…]E lucru de mare mirare cum unii aşa-zişi credincioşi iau în chip atât de uşuratic şi de simplu vorba cea mare a mântuirii lor, condiţiile ei şi dobândirea ei.

Din dorinţa de câştig lumesc şi de laudă firească, pentru a se face cât mai uşor primiţi şi urmaţi de cei lesne-crezători, aceştia le promit o mântuire foarte uşoară şi foarte la îndemână: o credinţă simplă, o formalitate simplă, o trecere simplă la un crez simplu – şi gata, eşti mântuit… (mai mult…)

Trecerea de la viaţa cea veche la cea nouă

opuseleTot cel ce-şi doreşte botezul lui Iisus Hristos doreşte o viaţă nouă. Să părăsească deci viaţa cea veche, pentru a ajunge la viaţa cea nouă: N-a fost oare Vechiul Testament, cântarea cea veche, omul cel vechi? Astăzi este Noul Testament, cântarea cea nouă pentru omul cel nou. Să demonstrăm cele ce spunem prin mărturiile Sfintelor Scripturi. Citim la Ieremia: „Iată că vin zile, zice Domnul, şi voi împlini Testamentul Meu cel Nou peste casa lui Iuda” (Ier 31, 31). David zice şi el: „O, Dumnezeule, cântare nouă Îţi voi cânta Ţie” (Ps 143, 9); şi iarăşi: „Cântaţi Domnului cântare nouă” (Ps 95, 1); Sfântul Apostol Pavel adaugă: „Dezbrăcându-vă de omul cel vechi, îmbrăcaţi-vă în cel nou” (Col 3, 9); şi într-o altă parte: „Tot ce era vechi a trecut, totul a devenit nou” (II Cor 5, 17). Care lucruri vechi au trecut? Care au devenit noi? (mai mult…)

O, când mi se-ntoarce privirea spre El

O, când mi se-ntoarce privirea spre El
lumină şi zâmbet mi-e faţa
şi inima-mi umple fiorul acel
ce-nalţă-ntr-o clipă viaţa.
Atunci norii negri de griji şi tristeţi
se duc cum se duce-o clipire
şi-n suflet revarsă seninul măreţ
cântare, lumină, iubire.

(mai mult…)

  • 1
  • 2