Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Catehism

Catehism

PERSPECTIVE APUSENE ASUPRA SCRIPTURII ŞI TRADIȚIEI

Am stabilit până acum perspectiva din care teologii ortodocşi abordează Scriptura şi Tradiția. Să reluăm cele două aspecte esențiale ale acestei perspective. Mai întâi, am observat că mărturia patristică, aşa numitul consensus Patrum, este însuşi canonul teologiei ortodoxe. Biserica Răsăritului recurge la Sfinții
Read more

Scriptura, Tradiția şi Biserica Primară: mărturia patristică

După cum am observat deja, pentru a formula o poziție teologică, teologia ortodoxă recurge la consistenta, de Dumnezeu inspirata mărturie a Sfinților Părinți. Perspectiva Părinților biruie mereu, şi Biserica se cutremură întotdeauna în fața autorității lor. Consensus Patrum constituie mintea şi conştiința
Read more

Sfântul Ioan Damaschin – relația dintre Scriptură şi Tradiție

Sfântul Ioan Damaschin a murit în jurul anului 749. A fost fiul unui creştin şi, chiar de pe când era mirean, a scris tratate despre Sfintele Icoane (aprox. 730), în opoziție cu tendințele iconoclaste din vremea împăratului Leon al III-lea Isaurul (aprox. 675-741). Mai târziu a devenit monah la Mănăstirea Mar
Read more

Sfântul Vicențiu din Lérin – relația dintre Scriptură şi Tradiție

Sfântul Vicențiu din Lérin († aprox. 450) ne este cunoscut în principal prin cele două comonitorii ale sale (de la latinescul commonitorium – literal, “lucru care îți aduce aminte”)81. Primul tratat asupra căruia ne-am aplecat în cercetarea noastră s-a păstrat în întregime; al doilea tratat, aparent furat sau
Read more

Sfântul Ioan Gură de Aur – relația dintre Scriptură şi Tradiție

Sfântul Ioan Gură de Aur (Hrisostom), Arhiepiscopul Constantinopolului, unul dintre cei mai mari Părinți ai Bisericii Răsăritene şi autor al celei mai des săvârşite Liturghii ortodoxe, a murit în anul 407. A lăsat un număr monumental de cuvinte de învățătură despre fiecare subiect creştin, de la natura preoției
Read more

Sfântul Vasile cel Mare – relația dintre Scriptură şi Tradiție

Sfântul Vasile († 379) este unul dintre cei mai mari luminători cinstiți de Biserica Răsăritului. Fratele său, Sfântul Grigorie († aprox. 395), a ajuns episcop de Nyssa. Sora sa, stareța Macrina († 379), este prăznuită ca sfântă. Şi el însuşi a fost episcop în Cezareea Capadociei. În tinerețe a fost prieten
Read more

Sfântul Atanasie cel Mare – relația dintre Scriptură şi Tradiție

Sfântul Atanasie, Patriarhul Alexandriei, a murit în 373. În timpul vieții a combătut cu multă energie ereziile ariene. Arienii adunaseră ceea ce părintele Florovski numeşte “o colecție impresionantă de texte scriptu-ristice”43 pentru a-şi susține poziția şi tindeau să îşi sprijine argumentele doar pe terenul
Read more

Sfântul Irineu din Lyon – relația dintre Scriptură şi Tradiție

Sfântul Irineu a fost episcop de Lyon în Galia. El a fost martirizat în timpul persecuțiilor împăratului Septimius Severus (146-211). Opera majoră a Sfântului Irineu este Împotriva ereziilor (Contra Hæreses33) şi este o prezentare amănunțită a sectelor gnostice eretice care au proliferat în a doua jumătate a
Read more

AUTORITATEA SCRIPTURII ŞI A TRADIȚIEI ÎN BISERICA PRIMARĂ

AUTORITATEA SCRIPTURII ŞI A TRADIȚIEI ÎN BISERICA PRIMARĂ 27 În încercarea noastră de a elucida relația dintre autoritatea Scripturii şi a Tradiției în Biserica Răsăriteană 28 ne îndreptăm acum atenția către Părinții Bisericii Primare. În capitolul anterior am subliniat faptul că se pot formula mai multe
Read more

Legătura dintre Scriptură şi Tradiție

Până acum am oferit un comentariu destul de amplu la ceea ce înțelegem noi prin Scriptură şi Tradiție. Dar există nişte puncte concise, în mijlocul acestei complexități, pe care le putem cataloga. În privința Scripturii, am spus că Scrierea Sfântă însăşi este canonică în două moduri: este canonică în sensul că
Read more