Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Ce este Oastea Domnului?

Ce este Oastea Domnului?

Veniţi în pustie, să-L vedem pe Domnul rugându-Se!

RĂZBOIUL OASTEI DOMNULUI ( XIII ) Ah! ce şcoa lă minunată ne poate fi nouă pustia, în care Domnul a biruit ispitele Sa-tanei prin post şi rugăciune! Pustia era plină de şerpi şi animale sălbatice. Dar asupra Domnului n-aveau putere. El Se ruga. El stătea sub paza cerului de sus.      Era plină pustia şi […]
Read more

Cele trei atacuri din pustie – Al treilea atac: sus pe vârful unui munte…

RĂZBOIUL OASTEI DOMNULUI ( XII ) Al treilea atac al Satanei s-a petrecut sus, pe vârful unui munte înalt.      „Diavolul L-a dus apoi pe un munte înalt. I-a arătat într-o clipeală toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi I-a zis: „Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu  faţa  […]
Read more

Cele trei atacuri din pustie – Al doilea atac: în turnul Templului din Ierusalim

RĂZBOIUL OASTEI DOMNULUI ( XI ) În primul atac, Satana în-cercase să răz bească prin   foamea ce o suferea Mân-tuitorul. El lasă acum această uşă şi încearcă să intre prin alta. „Iisus acesta este un om foarte religios – îşi va fi zis Satana – de pofta mâncării nici nu vrea să ştie… El trebuie […]
Read more

Cele trei atacuri din pustie Atacul prim: ispita cu pâinile

RĂZBOIUL OASTEI DOMNULUI ( X ) Cea dintâi luptă dintre Iisus şi Satana s-a dat în pustie.      Mersul acestei lupte se află istoristit în Evangheliile de la Matei, cap.4 vers. 1–11 şi Luca, cap. 4, 1–15. Să cercetăm cu deamănuntul această luptă.      Iată-l pe Satana apropiindu-se de Mântuitorul. El pipăie terenul
Read more

Cum a biruit Iisus pe Satana – Pe urmele Biruitorului

RĂZBOIUL OASTEI DOMNULUI ( IX ) După biruinţa din Eden,  diavolul a pus mâna pe cârmuirea lumii. Pe Adam l-a dat jos din  scaunul de stăpânitor al pământului, în care îl aşezase Dumnezeu şi s-a suit el în acest sca-un. Satana pusese mâinile pe frânele domniei. Dar lumea nu putea să rămână sub stăpânirea şi […]
Read more

Cum a câştigat Satana cea dintâi biruinţă

RĂZBOIUL OASTEI DOMNULUI ( VII ) Scriptura aminteşte despre două atacuri fă-ţişe ale Satanei. În cel dintâi, diavolul a atacat pe Adam şi Eva în grădina Edenului (raiului), iar în al doilea a atacat pe Mântuitorul în pustie. În Eden a biruit pe Adam, iar în pustie a fost biruit de Mântuitorul. Aceste două atacuri,
Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!