Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Ce este Oastea Domnului?

Ce este Oastea Domnului?

Cum a biruit Iisus pe Satana – Pe urmele Biruitorului

RĂZBOIUL OASTEI DOMNULUI ( IX ) După biruinţa din Eden,  diavolul a pus mâna pe cârmuirea lumii. Pe Adam l-a dat jos din  scaunul de stăpânitor al pământului, în care îl aşezase Dumnezeu şi s-a suit el în acest sca-un. Satana pusese mâinile pe frânele domniei. Dar lumea nu putea să rămână sub stăpânirea şi […]
Read more

Cum a câştigat Satana cea dintâi biruinţă

RĂZBOIUL OASTEI DOMNULUI ( VII ) Scriptura aminteşte despre două atacuri fă-ţişe ale Satanei. În cel dintâi, diavolul a atacat pe Adam şi Eva în grădina Edenului (raiului), iar în al doilea a atacat pe Mântuitorul în pustie. În Eden a biruit pe Adam, iar în pustie a fost biruit de Mântuitorul. Aceste două atacuri,
Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!