Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Ce este Oastea Domnului?

Ce este Oastea Domnului?

Inima şi viaţa omului sunt ca o cetate, pe care umblă să o cucerească doi asediatori

CUM A BIRUIT IISUS PE SATANA ( III ) Am scris, mai înainte, pe larg despre cum a biruit Iisus pe Satana prin Jertfa Crucii de pe Golgota. Biruinţa Domnului Iisus a fost o biruinţă definitivă. Satana a fost înfrânt definitiv. Dar această luptă încă nu s-a terminat.      Satana trebuie bătut de două ori. […]
Read more

Şi noi trebuie să trăim o viaţă de biruitori

CUM A BIRUIT IISUS PE SATANA ( II ) dar această viaţă o putem trăi numai primindu-L pe Domnul şi darurile Lui      Viaţa Mântuitorului a fost o viaţă de ofensivă, de luptă şi biruinţă neîncetată împotriva Ispititorului. Fiecare minune ce o făcea Domnul, fiecare diavol ce-l alunga, fiecare samarineancă şi magdalenă
Read more

Veniţi în pustie, să-L vedem pe Domnul rugându-Se!

RĂZBOIUL OASTEI DOMNULUI ( XIII ) Ah! ce şcoa lă minunată ne poate fi nouă pustia, în care Domnul a biruit ispitele Sa-tanei prin post şi rugăciune! Pustia era plină de şerpi şi animale sălbatice. Dar asupra Domnului n-aveau putere. El Se ruga. El stătea sub paza cerului de sus.      Era plină pustia şi […]
Read more

Cele trei atacuri din pustie – Al treilea atac: sus pe vârful unui munte…

RĂZBOIUL OASTEI DOMNULUI ( XII ) Al treilea atac al Satanei s-a petrecut sus, pe vârful unui munte înalt.      „Diavolul L-a dus apoi pe un munte înalt. I-a arătat într-o clipeală toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi I-a zis: „Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu  faţa  […]
Read more

Cele trei atacuri din pustie – Al doilea atac: în turnul Templului din Ierusalim

RĂZBOIUL OASTEI DOMNULUI ( XI ) În primul atac, Satana în-cercase să răz bească prin   foamea ce o suferea Mân-tuitorul. El lasă acum această uşă şi încearcă să intre prin alta. „Iisus acesta este un om foarte religios – îşi va fi zis Satana – de pofta mâncării nici nu vrea să ştie… El trebuie […]
Read more