Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Citiri şi tâlcuiri din Biblie

Citiri şi tâlcuiri din Biblie

Tăria oricărui neam e familia – 15 Mai, Ziua Internațională A Familiei

Dacă lumea de azi e stricată şi se strică mereu, apoi pricina acestui lucru e tocmai faptul că s-a stricat viaţa familială, iar viaţa familială s-a stricat pentru că oamenii de azi nu-L cunosc pe Mântuitorul şi nu trăiesc o via­ţă cu El şi cu Evanghelia lui. … În casa inimii oamenilor au intrat patimile […]
Read more

„DUPĂ CHIPUL ŞI ASEMĂNAREA LUI DUMNEZEU“…

Aşa ne spune Biblia că a fost făcut omul. „Şi a zis Dumnezeu: «Să facem om după chipul şi asemănarea Noastr㻓 (Facere 1, 26). Ce este chipul şi asemănarea lui Dumnezeu în om? „Chipul lui Dumnezeu“ sunt puterile şi darurile sufleteşti ce i s-au dat omului: sufletul, judecata, voinţa slobodă, simţirile etc. Iar
Read more

„PÂNĂ CÂND VEI DORMI, O, LENEŞULE, SĂRĂCIA VINE PESTE TINE CA UN HOŢ ŞI LIPSA CA UN HAIDUC ÎNARMAT” (PILDE 6, 9-11)

Aşa zice Scriptura despre omul cel leneş şi aces­te vorbe ale Scripturii le arată chipul de mai jos. Uitaţi-vă cum năvăleşte sărăcia şi lipsa, ca doi tâlhari, peste leneşul ce dormitează. Asemănarea Bibliei este adevărată, pentru că cu adevărat casa şi gospodăria omului leneş parcă-i prădată de hoţi şi tâlhari.
Read more

„IATĂ, NEAMURILE PĂMÂNTULUI M-AU PĂRĂSIT ŞI SE ÎNCHINĂ LA IDOLI“…

Tabloul de mai sus reprezintă o vedenie ce i s‑a arătat proorocului Ieremia. „Şi a întins Domnul mâna Sa către mine – scrie Ieremia (cap. 1) – şi S-a atins de gura mea şi a zis către mine: «Ce vezi tu, Ieremia?» Şi am răspuns: toiag de nuc văd şi căldare arzând văd şi faţa […]
Read more

„ŞI MIROSIND DIAVOLUL MIROSUL INIMII, A FUGIT“

Imaginea de mai sus înfăţişează un moment dintr-o istorie mai lungă, pe care o puteţi citi în Biblie la cartea lui Tobit. Doi bătrâni, Tobie şi Raguel, aveau două mari întristări: Tobie orbise şi l-a trimis pe fiul său Tobit să-i caute leac; iar Raguel avea o fată cuprinsă de duhul necurat care îi omora […]
Read more