Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Citiri şi tâlcuiri din Biblie

Citiri şi tâlcuiri din Biblie

ÎMPĂCAREA LUI ISAV ŞI IACOB – IZVORUL PĂCII ŞI ÎMPĂCĂRII…

Tabloul de mai sus arată împăcarea fraţilor Isav şi Iacob din Biblie. Cunoaşteţi întâmplarea cum s-au mâniat aceşti doi fraţi pentru dreptul de moştenire pe care l-a stors Iacob prin înşelăciune. Din pricina asta s-a făcut o duşmănie de moarte între cei doi fraţi. Isav „căuta să-l omoare“ pe fratele său, care a
Read more

Voi aveţi mânie şi duşmănie pentru că n-aţi aflat şi nu cunoaşteţi încă pacea şi dragostea

Când L-ai aflat cu adevărat pe Mântuitorul şi Jertfa Lui cea sfântă, când ai aflat „pacea pe care o dă El“ (Ioan 14, 27), atunci ai pace în sufletul tău şi pace cu aproapele tău. Când ai aflat cu adevărat dragostea ce o are El faţă de tine, atunci ura şi mânia din sufletul tău […]
Read more

Şi pe noi ne trimite Dumnezeu să căutăm pacea şi să ne împăcăm cu aproapele nostru.

Când a ajuns la întâlnire, Iacob s-a aruncat cu faţa la pă­mânt de şapte ori, cerând iertare fratelui său, iar „Isav a alergat înaintea lui şi, îmbrăţi­şându-l, l-a sărutat şi au plâns amândoi“ de bucuria întâlnirii şi împăcării lor. (Citiţi pe larg în Biblie la Facere, cap. 31, 32 şi 33.) Frumoasă şi
Read more

Cine a luat pacea şi dragostea din sufletul şi din traiul oamenilor

„Şi am văzut – scrie Evanghelistul Ioan – când a deschis Mielul (Iisus) una din cele şapte peceţi… şi mi‑a zis: «Vino şi vezi». Şi am văzut şi iată un cal alb; şi cel ce şedea pe el avea arc; şi s-a dat lui cunună şi a ieşit biruind şi ca să biruiască.“ Vedenia aceasta […]
Read more

Beţia sparge şi azi pacea şi buna înţelegere din casele oamenilor.

Când eram la şcoală, dascălul stăruia asupra greşelii lui Ham care a râs de tatăl său. Toată lecţia dascălului se descărca în capul bietului Ham, iar despre beţia lui Noe nimic rău nu se pomenea. Greşeala lui Ham a fost mare, aceasta e adevărat. Dar nici greşeala lui Noe n-a fost mai mică. Izvorul greşelii […]
Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!