Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Cornel Rusu

Cornel Rusu

Citirea Cuvântului lui Dumnezeu trebuie însoţită de ascultare

Cuvântul lui Dumnezeu este hrană dătătoare de viaţă, atât pentru slujitorii săi, cât şi pentru credincioşi. Este apă vie, este pâinea vieţii. Slujirea Cuvântului (cf. Fapte 6, 4) are dublu înţeles, anume acela de a fi învăţat şi de a învăţa pe alţii, adică osteneala „cu Cuvântul şi cu învăţătura” (I Tim 5, 17).
Read more

Cuvântul lui Dumnezeu este viu etern, ca Dumnezeu Care l-a dat

Cuvântul lui Dumnezeu este viu, direct, opus noţiunii mort. El face fiinţa vie, mişcătoare, dă putinţa de a se dezvolta, a se înmulţi. Toate în lumea aceasta au o durată relativă. Pot trăi ani, luni sau zile. Când spunem despre Cuvântul lui Dumnezeu că este viu nu vorbim ca despre ceva care trece. Cuvântul lui
Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!