Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Cornel Rusu

Cornel Rusu

Cum folosim Cartea lui Dumnezeu? Pentru mântuire sau osândă veşnică?

Unii folosesc Biblia ca obiect de valoare, împodobind casa, o ţin pe masă ca să arate că sunt creştini, că au şi ei Biblie, dar nu pătrund adâncul tainelor ei, o ţin departe de viaţa lor personală. Alţii ţin la ea ca la o carte sfântă, menită să alunge primejdiile şi demonii din preajma casei […]
Read more

DOMNUL IISUS OFERĂ ODIHNA SA CELOR FĂRĂ DE ODIHNĂ (Matei 11, 27-30)

În versetele 20-24, Domnul Iisus arătase despre res-ponsabilitatea omului în a cunoaşte Adevărul, mustrând cetăţile în care se făcuseră cele mai multe minuni ale Sale, căci nu s-au pocăit. Apoi, plin de bucurie, vesteşte prin rugăciune învăţătura despre alegere, adresându-se acelora care au nevoie de odihnă,
Read more

Inima rea şi necredincioasă – s-a spus de multe ori – ne desparte de Dumnezeu

Domnul Iisus vrea să-i dezlege de patimi, vorbe necuviincioase, păcate ascunse, dar ei nu vor… Se prea exagerează, nu-i chiar aşa! – zic ei. Inima rea şi necredincioasă – s-a spus de multe ori – ne desparte de Dumnezeu, ne opreşte de la pocăinţa sinceră. Domnul Iisus îndeamnă şi ne porunceşte (cf. Fapte 17,
Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!