Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Cornel Rusu

Cornel Rusu

PIEDICI CE SE PUN ÎN CALEA PROMISIUNII DE A PRIMI PE DUHUL SFÂNT

Ca cineva să primească Duhul Sfânt, i se cere o trăire corespunzătoare cu lucrarea de mântuire a harului divin, ştiind că Duhul Sfânt nu locuieşte în vase murdare. Prin baia Botezului ne-am spălat, ne-am curăţit; prin păcat am pierdut totul. Zice Psalmistul: „Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi, spăla-mă-vei şi
Read more

PUTEREA DE ACŢIUNE A DUHULUI SFÂNT ŞI EVOLUAREA LIMBILOR CA DAR

Cum s-a mai spus, Duhul Sfânt purcede de la Tatăl, se odihneşte în Fiul, străluceşte în Fiul şi este trimis credin-cioşilor Adevărului prin mijlocirea Fiului. Cea dintâi dovadă o găsim în mărturia Sfântului Ioan Botezătorul, din cele văzute de el, anume că Duhul, în chipul firesc al porum-belului, S-a coborât şi
Read more

Ce se va spune oare despre noi şi felul în care am administrat bunurile şi casele noastre?

Sfântul Apostol Pavel preţuia nespus de mult acele case care au devenit ocrotitoare pentru credincioşi, şi, ori de câte ori făcea urări de sănătate, nu uita o îmbrăţişare şi pentru Bisericile din casele acelora ce s-au făcut una în Domnul Iisus cu credincioşii şi cu fraţii, acoperind cu dragoste nevoile lor (cf.
Read more

Câţi se străduiesc să facă ordine în casele altora, iar la ei acasă e dezordine.

Oamenilor cucernici le este descoperit Harul mântuirii şi al bucuriei în binefacerile Lui, de care nu se mai despart niciodată, chiar dacă trebuie să pătimească şi să plătească cu jertfe mari sau chiar cu preţul vieţii lor. Sfântul Ioan Botezătorul, într-o zi, stătea cu doi din ucenicii lui. Şi, privindu-L pe
Read more

Ca să poată afla copilul tău pe Domnul şi Mântuitorul Iisus Hristos, trebuie mai întâi ca tu însuţi să-L cunoşti

Pentru bărbatul credincios, El, Domnul, Se va îngriji să-i vină în ajutor cu o femeie bună, cinstită, harnică şi credincioasă, dacă se încrede deplin în El şi stăruie în ascultarea Lui (cf. Pilde 31, 19-31). Ei vor fi răsplătiţi de Domnul cu copii înţelepţi şi sfinţi (cf. Ps 127). Dar copiii se sfinţesc prin
Read more

Biblia răspunde la toate întrebările vieţii, chiar şi la cele ce ni se par încurcate.

Cum s-a mai spus, cuvântul biserică se atribuie şi sufletului care L-a primit pe Domnul Iisus, pe motivul că în El locuieşte Dumnezeu şi îngerii Lui cei buni. Cum arde această făclie minunată fără să mistuie decât răul, să îndrepte şi să lumineze cărarea este taina neînţeleasă de noi acum. El vrea să readucă pe
Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!