Home Cugetări nemuritoare

Cugetări nemuritoare

Pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeul tău

„Pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeul tău” (Amos 4, 12)

Începutul de an e vremea cea mai potrivită pregătirilor şi socoteli- lor. Fiecare om, fiecare întreprin- dere îşi face socotelile pe trecut şi planurile de viitor.

E vremea cea mai potrivită, dragă suflete, să-ţi faci şi tu socotelile faptelor tale pe un an întreg, pe viaţa întreagă şi să-ţi faci şi unele pregătiri de viitor. Bilanţul cheltuielilor băneşti, al cheltuielilor pentru trup, desigur, l-ai încheiat. Dar oare bilanţul pierderilor şi cheltuielilor tale sufleteşti, al faptelor şi vorbelor tale rele, l-ai întocmit? Ai văzut grozava diferenţă dintre pierderile şi câştigurile sufletului? Ai văzut că, cu un astfel de bilanţ, ajungi la falimentul cel mare, la pierderea sufletului tău?

Dacă ai văzut, atunci, în această zi de An Nou hotărăşte-te şi încheie definitiv capitolul „ieşirilor” rele, capitolul vieţii păcătoase, şi începe un An Nou cu un capitol nou de „intrate”, în care cel dintâi „intrat” să fie Cel de la Apocalipsa 3, 20: „Iată, stau la uşă şi bat. Dacă va auzi cineva glasul Meu şi va deschide, voi intra la el…” (mai mult…)

error
  • 1
  • 2