Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Din presa vremii

Din presa vremii

Părintele Iosif Trifa în presa vremii – Pe drumurile spiritualizării prin Evanghelie. (text în original)

In învălmăşeala de patimi netrebnice, in care se pierd azi atâtea puteri şi se sfărâmă atâtea suflete, chemate totuşi să trăiască în ritmul superior al idealului evanghelic, cugetul bun şi cinstit al câtorva ostenitori smeriţi se poartă isbânditor deasupra vânzolirilor triviale ale vieţii obicinuite, cum se purtă
Read more

Din presa vremii – Nevoia apostolatului laic în zilele noastre. (text în original)

Experienţa conştiinţa pastorale din zilele noastre ne pune în faţa unei realităţi, pe care nimeni río poate desminţi fără voia de a trece uşor peste problemele adânci şi mari şi anume în faţa realităţii vieţii sufleteşti a creştinismului de azi. Nu este îndrumător de suflete în ţara noastră, care în silinţele lui
Read more

Părintele Iosif Trifa în presa vremii – Partea Măriei (text în original)

In casa celor două surori — Marta şi Măria — in­ trase Isus. Marta se învârtea şi alergă grăbită în toate părţile să strângă vase, şi cele de lipsă la primirea şi ospătarea lui Isus, iar Măria şedea liniştită «lângă pi­cioarele lui Isus» ascultând şi sorbind în suflet divinele-i învăţături. (Luca 10,’38). O
Read more