Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Dreptarul învăţăturii sănătoase

Dreptarul învăţăturii sănătoase

Cine este un necinstitor al Crucii nu poate fi un ostaş al Domnului.

De aceea, oricine intră în Oastea Domnului trebuie: Să cinstească cu toată evlavia semnul Crucii Domnului nostru Iisus Hristos ca pe Semnul Dragostei, Biruinţei şi al Mântuirii Lui pentru noi. Să-şi facă cu evlavie şi fără ruşine, în chip frumos şi vrednic, semnul Sfintei Cruci, ori de câte ori se cere, potrivit
Read more

Ce spune Părintele Iosif despre Sfânta Cruce

Oastea Domnului este o armată duhovnicească strânsă la luptă contra vrăjmaşului diavol. Taina biruinţelor noastre este în semnul care i s-a arătat cândva şi împăratului Constantin: Crucea Domnului Iisus. Medalia noastră şi steagurile noastre poartă semnul Crucii, arătând prin aceasta că lupta noastră se reazemă pe
Read more

Ce spun Sfinţii Părinţi despre Sfânta Cruce

„Crucea este Voinţa Tatălui, Slava Fiului, Bucuria Duhului, podoaba îngerilor, siguranţa credincioşilor, lauda lui Pavel.” ( Sf. Ioan Gură de Aur ) „Crucea este Fiica lui Dumnezeu şi biruirea patimilor.” ( Sf. Maxim Mărturisitorul ) „Crucea este nimicirea păcatului.” ( Avva Isaia ) „Crucea este toată virtutea şi
Read more

Ce spune Sfânta Scriptură despre Sfânta Cruce

„…înadins şi-a încrucişat mâinile…” (Geneza 48, 14). „Iar Domnul a zis către Moise: «Fă-ţi un şarpe de aramă şi‑l pune pe un stâlp; şi de va muşca şarpele pe vreun om, tot cel muşcat care se va uita la el va trăi” (Numeri 21, 8). „Şi i-a zis Domnul: «Treci prin mijlocul cetăţii, prin Ierusalim, […]
Read more

Despre post și rugăciune- Dreptarul Învățăturii Sănătoase, citire

Despre Post: “Nu ştiţi voi postul care Îmi place? zice Domnul. Rupeţi lanţurile nedreptăţii, dezlegaţi legăturile jugului, daţi drumul celor asupriţi şi sfărâmaţi jugul lor…” (Isaia 58, 4-7). “….. acest neam de demoni nu iese decât cu rugăciune şi cu post” (Matei 17, 21).”…să vă
Read more

DESPRE SFINŢI

Ce spune Sfânta Scriptură „Şi cei înţelepţi vor lumina ca strălucirea cerului şi cei ce vor fi îndrumat pe mulţi pe calea dreptăţii vor fi ca stelele în vecii vecilor” (Daniel 12, 3). „Atunci va veni Domnul Dumnezeul meu şi toţi sfinţii împreună cu El” (Zaharia 14, 5). „Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele
Read more
  • 1
  • 2
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!