Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Filocalie

Filocalie

Despre lacrimi si plâns

Sã plângem pe mãsura fãrãdelegii; pentru o ranã adâncã sã fie o tãmãduire adâncã si îndelungatã; pocãinta nu trebuie sã fie mai micã decât nelegiuirea (Sf. Ciprian). Nu numai cã nu plângem faptele sãvârsite de noi, ci mai si înmultim ceea ce ar trebui sã plângem (Sf. Grigorie Teologul). Plânsul tãu sã corespundã
Read more

Despre lene

Orice plãcere trupeascã vine dintr-o lenevire de mai înainte. Iar lenevirea se naste din necredintã (Sf. Marcu Ascetul). De nimeni nu se apropie diavolul asa de lesne ca de cel ce trãieste în trândãvie si lene (Sf. Tihon). Odihna si trândãvia sunt pierzarea sufletului si pot sã-i facã rãu mai mult decât demonii
Read more

Despre tăcere

Tăcerea nechibzuită şi fără rost este mai rea decât multa vorbărie, iar cea cu măsură nu face niciun rău, ci smereşte încă şi dă putere pentru săvârşirea nevoinţelor şi a ostenelilor.Însă lipsa de măsură şi în una şi în alta face foarte mult rău.(Cuviosul Macarie,24,Vol.3, pp.96-97) Să te înveţi cât poţi de mult
Read more

Despre gânduri

Precum focul nu poate zãbovi în apã, tot asa nici gândul urât în inima iubitoare de Dumnezeu (Sf. Marcu Ascetul). De vin asupra noastrã gânduri fãrã voie, sã fim siguri cã iubim cauzele lor; iar de vin gânduri cu voie, iubim si lucrurile spre care se îndreaptã (Sf. Marcu Ascetul). Cugetul bun se pãstreazã prin
Read more
  • 1
  • 2
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!