Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Gândul zilei

Gândul zilei

Numai prin Hristos putem cu toţii a ne bucura de cel mai fericit trai.

4. Noi suntem convinşi că nici un alt mijloc nu există pentru ca ţara noastră să ajungă la un înalt nivel luminos şi fericit decât prin Hristos; noi vom continua să lucrăm totdeauna şi să ne rugăm neîncetat pentru mântuirea întregului nostru popor; noi vrem să luptăm, cu orice sacrificii, până la ca-păt, ca şi
Read more

Fericit este oricine află drumul înapoi, spre Tatăl.

1. Câtă vreme cineva, înstrăinat fiind, îşi mai aduce aminte, – oricât de departe ar fi şi oricât de demult s-ar fi dus – tot mai poate afla iarăşi drumul înapoi… Fericit este oricine află drumul înapoi, spre Tatăl. Dragostea îl va îmbrăţişa totdeauna. Numai să nu vină prea târziu. 2. Când cel înstrăinat s-a […]
Read more

Ce privelişte poate fi mai fericită pe pământ decât chipul unei mame vesele!

14. Dumnezeu a rânduit ca femeile să fie mame– şi să-şi găsească adevăratul rost în împlinirea acestei Dumnezeieşti porunci şi misiuni (I Cor 7, 9; I Tim 5, 14).Dumnezeu a legat fericirea şi chiar mântuirea lor de ascultarea smerită şi credincioasă a acestei porunci şi misiuni (I Tim 2, 15). 15. Nici o veselie nu
Read more

Mai fericită este o pace smerită decât o luptă îngâmfată.

7. Când Îi sunt plăcute Domnului căile cuiva, El îi face acestuia prieteni şi pe vrăjmaşii lui; dar când Îi sunt urâte Domnului căile cuiva, El îi face duşmani şi pe prietenii săi. 8. Fereşte-te de planurile care vin din inimă, şi nu din minte. Mintea să plănuiască, iar inima să asculte. Aşa este de […]
Read more

Adevăratul ziditor al căsniciei fericite şi al casei lor este dragostea amândurora

1. Răsplata care vine pentru umblarea înţeleaptă sau pentru umblarea nebună o simte cel mai dintâi femeia. Fiindcă bine este zis că „femeia înţeleaptă îşi zideşte casa ei, dar femeia nebună şi-o dărâmă cu însăşi mâinile sale”. 2. Femeia este centrul casei şi al familiei: femeia – începând de fiică, apoi soră. apoi
Read more

Fericite sunt familiile şi adunările care au fii ascultători.

9. Ce minunată grijă poartă totdeauna Dumnezeu de viaţa celor neprihăniţi ai Săi! Pe orice cale a lor, grija Domnului le aşază binecuvântări şi bucurii. Pe calea rugăciunii, le dă mângâieri. Pe calea binefacerilor, le dă mulţumiri. Pe calea postului – biruinţe. Pe calea răbdării – neprihănirea. Umblaţi cu Dumnezeu
Read more

Fericit vei fi tu, credinciosule, dacă în orice societate ajungi nu te ruşinezi de Dumnezeul tău

17. Nu mulţi credincioşi au prilejul să ajungă vreodată la masa celor mari. În faţa lor. La starea de vorbă cu ei. La discuţia, la confruntarea lor şi la judecata lor. Mulţi au dorit să ajungă şi n-au ajuns. Mulţi au ajuns fără să dorească, prin rânduiala şi hotărârea pusă la cale de Dumnezeu. Aceasta […]
Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!