Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Gândul zilei

Gândul zilei

Fericit şi binecuvântat orice suflet care, prin unirea cu Dumnezeu, a primit Numele cel bun al lui Hristos.

11. Dar numele bun este ca un vas scump. Cu cât este şlefuit mai mult, cu atât străluceşte mai frumos. Cu cât este ferit mai cu grijă de tot ce l-ar putea atinge, cu atât va fi mai curat. Şi cu cât este păstrat mai neatins, cu atâta îl avem mai îndelungat. 12. Când l-am […]
Read more

Munca fericită de a cerceta adâncimile Cuvântului Sfânt

7. Adevărurile scumpe sunt comorile lui Dumnezeu şi avuţia inimii credincioase. Aceste taine sunt ascunse ca mărgăritarul în ţărână, iar cine şi le doreşte trebuie să le caute cu stăruinţă şi scumpătate. Ostenelile pe care le depui spre căutarea lor arată şi dragostea ta pentru ele. Dar şi vrednicia de a le
Read more

Fericite veţi fi, sărmane inimi, dacă veţi fi aflate veghind şi lucrând.

12. Seara toate mădularele se culcă şi se odihnesc, reîmprospătându-şi puterea prin odihna somnului… dar pe inimă numai rugăciunea o mângâie. Numai Mâna Domnului o odihneşte. Numai glasul Lui îi spune: Încă puţină vreme, sărmană inimă, încă puţină veghere şi osteneală… Curând vei odihni şi tu. Aşa vă spune azi
Read more

Toată taina păcii, armoniei şi fericirii stă în dragoste.

1. O, dacă am iubi familia noastră, casa noastră, pe cei imediat apropiaţi ai noştri mai cald şi mai duios ca pe oricare alţii!… Ce rai ar deveni căminul nostru! Ce bucuroşi, părinţii noştri. Ce binecuvântaţi ne-ar creşte copiii! Şi ce fericită ne-ar fi inima! 2. O, dacă ne-am iubi frăţietatea noastră mai
Read more

Ferice este când înţelepciunea vine la timp – şi este trist când vine prea târziu.

10. Înţelepciunea luminează – dar priceperea se foloseşte de această lumină. Pentru a desăvârşi cu mâinile ceea ce i-au arătat ochii. E cu atât mai bine, în astfel de cazuri, cu cât amândouă aceste simţuri merg mai bine împreună. Căci cu cât vine mai târziu una, cu atâta va fi mai greu să lucreze cealaltă. […]
Read more

Omul fericit este numai acela care poate să dea şi din al său altuia, care are mai puţin ca el

4. Cine mai are milă când se dezlănţuie asuprirea în numele libertăţii omului? Cine mai are măsura dreptăţii în ceasul judecăţilor în numele eliberării? Cele mai mari crime s-au făcut totdeauna în numele Justiţiei. 5. Cine mai are suflet de frate faţă de cel ce trage în jug, când el este sus pe scaunul
Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!