Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Gânduri creştine

Gânduri creştine

OSPĂŢUL ( V )

Tot mai sunteţi reci şi nepăsători? Nu vrea cel orb să-mi îngăduie să-l duc la ospăţ? Nici cel sărac nu vrea să merg cot la cot cu el? Trebuie să mă folosesc de cuvinte mai tari? Trebuie să încep alt mijloc pentru a vă sili să intraţi? Voi, începând cu perii cărunţi şi până la […]
Read more

OSPĂŢUL ( IV )

Da, El porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască (Fapte 17, 30). Daţi cinste Fiului – nu-L dispreţuiţi mai departe – ca să nu Se mânie şi să pieriţi pe calea voastră. Încredeţi-vă în El. Căci, cine crede în Fiul, are viaţă veşnică. Ferice de toţi care se încred în El. (Ps 2, […]
Read more

OSPĂŢUL ( III )

Îngăduiţi-mi să vă vorbesc vouă, celor care sunteţi pe calea păcatului, şi să vă dau de ştire: Împăratul cerurilor vă trimite o poftire bogată în har. El mi-a poruncit: Aşa să le vorbeşti: „Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui şi să trăiască. […]
Read more

OSPĂŢUL ( II )

Mai vedem încă o ceată: cei orbi. Da, voi nu vă puteţi vedea singuri, vă credeţi buni, şi când colo sunteţi răi de tot; priviţi amarul ca dulce şi dulcele ca amar, întunericul ca lumină şi lumina ca întuneric. Voi, suflete oarbe, care nu recunoaşteţi starea voastră pierdută, care nu credeţi că păcatul este grozav
Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!