Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Gânduri creştine

Gânduri creştine

Credinţa ne duce la lumină şi la pace.

Credinciosul umblă prin credinţă, nu prin simţiri. Credinţa şi simţirile sunt două lucruri deosebite. Credinţa nu este totuna cu simţirea. Cine începe să facă din ceea ce simte măsura cu care-şi măsoară viaţa lăuntrică, se înşeală. Cineva a zis pe bună dreptate: „Simţirile sunt ceea ce este zahărul pentru laptele
Read more

Pace, bucurie, linişte, siguranţă este oriunde se face voia lui Dumnezeu.

Voia lui Dumnezeu. …„Nu încetăm să ne rugăm pentru voi, ca să vă umpleţi de cunoştinţa voii Lui, în orice fel de înţelepciune şi pricepere duhovnicească“ (Col 1, 9). Voia lui Dumnezeu este tot ce poate fi mai bun pentru noi. Dacă ne rugăm să se facă voia lui Dumnezeu, aceasta este încredere. „Facă-se voia
Read more

“Pedeapsa care ne dă pacea, a căzut peste El şi, prin rănile Lui, suntem tămăduiţi”

O, cum se vede de lămurită Golgota – cu o mie de ani înainte – în Psalmul al 22-lea şi cum se aud de clar cuvintele pe care durerea amară a crucii Ţi le-au smuls de pe buze, când ceata celor fărădelege te înconjura de toate părţile… „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit!…“ […]
Read more

De această predare „în totul“, atârnă odihna şi pacea oricărui copil al lui Dumnezeu.

Nu vrei tu să răspunzi iubirii Lui şi să-I predai viaţa? O, câtă nedreptate îi facem noi când nu-L ascultăm şi nu cedăm dragostei Sale, care ne cheamă ca să-I predăm viaţa! Ce inimi împietrite trebuie să avem ca, după ce L-am privit pe El luptându-Se în Ghetsimani în chinurile morţii, cu sudori de sânge, […]
Read more

Vrei să ajungi la bucuria şi pacea Împărăţiei lui Dumnezeu?

Dragă suflete, dacă ai fost cu Domnul pe Tabor, dacă acolo îţi aduci aminte că ai trăit clipe măreţe, crede-mă, faci o mare greşeală, trăind în regretul clipelor, când tocmai încercarea prin care Dumnezeu te-a rânduit să treci, a fost poarta şi calea (Mt 7, 14) prin care trebuia să treci la veşnicia slavei. Acolo
Read more

Cuvintele harului Său îţi vor păstra viaţa, pacea, liniştea şi bucuria

O soră credincioasă scria nu de mult că în toamna trecută, când norii grei ai războiului s-au apropiat până în preajma hotarelor noastre, a cercetat pe o femeie sărmană cu vreo 5-7 copii, al cărei soţ era plecat la concentrare. O mare întristare şi teamă apăsa sufletul bietei femei. Tânăra surioară – căci era o
Read more

Ai găsit tu, prin toate faptele tale, pace pentru picioarele tale, linişte pentru sufletul tău?

Nu ştiu ce dovezi să vă înşir. Îngăduiţi-mi să mă leg de binele vostru însuşi. N-ar fi mai bine pentru voi să fiţi împăcaţi cu Dumnezeu, decât să fiţi vrăjmaşii Lui? Ce câştig aveţi din împotrivirea voastră faţă de Dumnezeu? Ca vrăjmaşi ai lui Dumnezeu, sunteţi oare mai fericiţi? Răspunde tu, care eşti dornic de
Read more

Pacea ta va creşte ca un râu ce se revarsă peste maluri

Cea mai mare pagubă pe care a suferit-o Biserica în decursul veacurilor a fost pierderea dragostei. Răceala creştinilor unul faţă de altul a adus toate certurile, dezbinările şi nenorocirile care au pricinuit căderea. Când dintr-o Biserică lipseşte adevărata iubire, ea nu mai poate înainta. Iar când lipseşte
Read more

Adevărata pace, siguranţă şi nădejde se întemeiază pe sângele Domnului Iisus

Un cuvânt pentru cititorul neîntors la Dumnezeu Iubite cititorule, ca să poţi intra în cer, trebuie să te naşti din nou! Acolo nu pot intra decât cei spălaţi şi înnoiţi prin sângele Domnului Iisus şi prin Duhul Sfânt (Apoc. 22, 14). Domnul a spus: Trebuie să vă naşteţi din nou (Ioan 3, 7). Adevărata pace, […]
Read more