Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Gânduri creştine

Gânduri creştine

OSPĂŢUL

Mântuirea este simplu arătată în aceste cuvinte: „Cine crede în Iisus Hristos, va fi mântuit“. Chiar şi acelora care au stăruit cu îndărătnicie în călcarea poruncilor lui Dumnezeu şi n-au pus nici-un preţ pe harul Lui, stârnind mânia Sa, li se vesteşte că „oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit“ (Fapte 2,
Read more

Poruncă nouă dau vouă: să vă iubiţi unii pe alţii cum Eu v-am iubit pe voi ( II )

– Ioan 13, 34 – În Evanghelie nu sunt alte cuvinte mai însemnate decât acestea. Acela care le-a scris, din ce creştea în harul şi cunoştinţa lui Iisus Hristos, Mântuitorul său, le preţuia tot mai mult. La bătrâneţea lui, atât în vorbiri, cât şi în scrierile sale, stăruia neîncetat în jurul noii porunci a iubirii.
Read more

Poruncă nouă dau vouă: să vă iubiţi unii pe alţii cum Eu v-am iubit pe voi ( I )

– Ioan 13, 34 –  Cuvintele acestea au fost rostite de cel mai mare Învăţător pe care lumea L-a văzut vreodată – Acela al Cărui Nume e mai presus de orice nume, Care a vorbit cum nimeni altul n‑a mai vorbit. Cuvintele Lui, puternice şi vii, nu vor trece niciodată. Vor trece cerul şi pământul, […]
Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!