Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Gânduri creştine

Gânduri creştine

Poruncă nouă dau vouă: să vă iubiţi unii pe alţii cum Eu v-am iubit pe voi ( II )

– Ioan 13, 34 – În Evanghelie nu sunt alte cuvinte mai însemnate decât acestea. Acela care le-a scris, din ce creştea în harul şi cunoştinţa lui Iisus Hristos, Mântuitorul său, le preţuia tot mai mult. La bătrâneţea lui, atât în vorbiri, cât şi în scrierile sale, stăruia neîncetat în jurul noii porunci a iubirii.
Read more

Poruncă nouă dau vouă: să vă iubiţi unii pe alţii cum Eu v-am iubit pe voi ( I )

– Ioan 13, 34 –  Cuvintele acestea au fost rostite de cel mai mare Învăţător pe care lumea L-a văzut vreodată – Acela al Cărui Nume e mai presus de orice nume, Care a vorbit cum nimeni altul n‑a mai vorbit. Cuvintele Lui, puternice şi vii, nu vor trece niciodată. Vor trece cerul şi pământul, […]
Read more

Cunoaşterea în felul lumii şi cunoştinţa – descoperire

Fireşte, această cunoştinţă nu-i cea „cu capul“, pe care cineva şi-a putut-o câştiga prin şcoală ori citind cărţi. O astfel de cunoştinţă au şi vrăjmaşii Lui. Aşa L-au cunoscut şi fariseii care L-au osândit la moarte. Aşa Îl cunosc şi prigonitorii care îi vor osândi pe ai Săi „din pricina Lui“ (Matei 5, 11). Aşa
Read more