Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Hristos – Dumnezeul nostru

Hristos – Dumnezeul nostru

Vino şi vezi!

„Natanael i-a zis: «Poate ieşi ceva bun din Nazaret?»
«Vino şi vezi!» – i-a răspuns Filip.»“ (Ioan 1, 46)

Bucuria aflării Domnului n-are predici lungi, nici vorbiri meşteşugit alcătuite (1 Cor. 2, 4), – dar are dovada de duh şi de putere…

Argumentul dumnezeieştii simplităţi este strălucit şi convingător, fiindcă este izvorât din adevăr şi din trăire. Glasul aflării lui Iisus este strălucirea ochilor, lumina feţei, puterea simţirii calde şi adânci, iar acela care are minte şi ochi îşi dă seama de valoarea acestor argumente. Şi nu se mai îndoieşte de adevăr!

Cât de scurtă trebuie să fi fost predica de chemare a lui Andrei pentru Petru, fratele său. Cât de scurtă a fost predica lui Filip pentru Natanael, – dar cât de plină de foc şi de putere a fost predica aceasta!

Trei cuvinte au fost de-ajuns pentru a-l hotărî pe Natanael să vină şi să-l însoţească până la Iisus. Această unire a lor în Hristos i-a păstrat apoi şi pe cei doi între olaltă, uniţi până la sfârşit. Hristos i-a dat şi lui Natanael un nume nou: Bartolomeu… (mai mult…)

Cetatea lui Andrei

Bethsaida

Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei şi a lui Petru.

Betsaida, înseamnã Casa Peştilor, sau Casa Pescarilor, sau Locul plasei de pescar, sau Casa Vânãtorului, sau Casa Mrejelor – toate acestea amintind cã Betsaida era o cetate pe malul Lacului Ghenazaret şi cã locuitorii ei se îndeletniceau numai cu pescuitul, din aceasta câştigându-şi şi traiul vieţii lor zilnice.

Aici, între sufletele simple şi curate care îşi câştigau pâinea lor cu sudoarea şi cu primejdia, Mântuitorul a aflat nişte atât de frumoase mãrgãritare cereşti şi nişte unelte atât de frumoase şi harnice în Lucrarea Evangheliei Sale, cum au fost cei trei apostoli ai Sãi din Betsaida.

Oamenii care îşi cîştigã pâinea lor printr-o muncã ce depinde direct de Dumnezeu, fãrã o mijlocire strãinã, – totdeauna au fost credincioşi. Munca pescarilor, a pãstorilor sau a plugarilor, este o astfel de muncã. (mai mult…)

Dar tu frate Andrei…

Dar tu frate Andrei, cel dintîi chemat, slujitorule binecuvîntat al Domnului, fii mereu un neobosit cãutãtor de suflete!

Şi nu înceta sã aduci mereu pe ai tãi şi pe alţii la Hristos.

Fã lucrul acesta totdeauna cu faţa plinã de iubire strãlucitã de bucuria pãrtãşiei tale cu Iisus. Asemenea psalmistului care spune: nu mai pot de bucurie!

Cãci numai dacã vei fi şi tu însuţi aşa, cei chemaţi de tine se vor molipsi şi ei de acest mare har şi de aceastã sfântã stare. Se va molipsi casa ta, adunarea ta, societatea ta, schimbându-şi pãrerea greşitã pe care o aveau înainte despre viaţa cu Iisus, în viaţã fericitã şi frumoasã. (mai mult…)

Dragul meu, oare tu ai firea duhovnicească?

Există naştere firească şi există naştere din duh,
există oameni fireşti şi există oameni duhovniceşti.
există trăire firească şi tot aşa există trăire duhovnicească,
după cum există cele două lumi pentru care se nasc şi trăiesc cele două feluri de oameni.
Lumea firească o vedem şi o putem avea prin umblarea după lucrurile ei.
Dar lumea duhovnicească o putem cunoaşte numai prin credinţă. Şi o putem moşteni numai prin dobândirea firii duhovniceşti cu care putem împlini condiţiile prin care o moştenim! (mai mult…)

Dragul meu, tu ai un mare drept: dreptul să te faci fiul lui Dumnezeu.

Toate făgăduinţele minunate ale lui Dumnezeu sunt făcute pe temeiul credinţei numai celor ce L-au primit şi Îl urmează cu adevărat pe Hristos, Domnul şi Mântuitorul nostru.
Deşi Dumnezeu voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi nimenea să nu piară, totuşi de toată dragostea Lui cerească şi de toate făgăduinţele tainelor Sale cereşti se vor împărtăşi cu adevărat numai cei care, auzind Cuvântul Său, îl ascultă, întorcându-se la El cu credinţă. Şi, primind prin Taina Pocăinţei – prin naşterea din nou – pe Domnul Iisus, viu şi trăitor în inima lor, se luptă să împlinească până la moarte voia lui Dumnezeu.

Numai celor care L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui…
acelora care cred în Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos,
care înţeleg şi se apropie de Dumnezeu prin descoperirea Lui,
acelora care se unesc cu Dumnezeu, prin mijlocirea Lui şi prin Duhul Sfânt, da, acelora şi numai acelora, El le garantează drepturile la care se fac părtaşi prin Crucea şi Jertfa Sa mântuitoare.
Toţi cei care, pe alte căi, prin alte nume şi prin alte mijlociri caută pe Dumnezeu, rămân în afara acestor binecuvântări pe care Jertfa lui Hristos le garantează. Pentru că afară de El nu este mântuire, căci nu este dat oamenilor un alt nume în care să fie mântuiţi. (mai mult…)

… Vino dupã Mine…

Un om viu, o fiinţã vie, merge! Numai un om mort nu merge. Ci trebuie sã fie mereu dus şi purtat.
– Şi tu, dacã eşti un suflet viu în Lucrarea Domnului, trebuie sã ştii cã Hristos îţi porunceşte : vino dupã Mine.
Vino, nu aştepta sã te tot trag mereu, sã te tot târâi mereu.
Sã fii tot împins mereu de la spate, de alţii, sau tras din faţã.
Vino şi umblã cu picioarele credinţei tale, nu aştepta sã te tot poarte alţii, cu braţele lor . Sau cu patul. Sau cu punga. Sau cu darurile . Sau cu munca lor… (mai mult…)

Există naştere firească şi există naştere din duh

Există naştere firească şi există naştere din duh,
există oameni fireşti şi există oameni duhovniceşti.
există trăire firească şi tot aşa există trăire duhovnicească,
după cum există cele două lumi pentru care se nasc şi trăiesc cele două feluri de oameni.
Lumea firească o vedem şi o putem avea prin umblarea după lucrurile ei.
Dar lumea duhovnicească o putem cunoaşte numai prin credinţă. Şi o putem moşteni numai prin dobândirea firii duhovniceşti cu care putem împlini condiţiile prin care o moştenim! (mai mult…)

Fii fericit preaiubit pãrinte Iosif

Parintele Iosif TrifaÎntre cei mulţi şi binecuvântaţi care au mers dupã Iisus, avem şi noi doi. Înaintaşii noştri…
Ei, cei dintâi dintre noi, au fost şi chemaţi Acasã ei cei dintâi.
Ei au mers şi cel mai frumos şi au ajuns şi cei mai dintâi, dintre noi, Acasã la Domnul.
Ei care L-au cunoscut mai curând, şi Iosif şi Ioan, ei L-au vestit mai puternic şi mai dulce pe Iisus Cel Rãstignit şi Biruitor în Lucrarea Sa, ei s-au luat cei dintâi dupã Iisus şi au ajuns cei mai curând la El.
De acum ei sunt la El şi vor rãmâne în fericirea Lui veşnicã, fiindcã nici pe pãmânt n-au avut alt gând şi n-au cãutat altceva decât pe Iisus. (mai mult…)

Numele lui era Iosif. Pãrintele Iosif…

Parintele Iosif TrifaO suflete dragã, nu primi rãu niciodatã pe solul cunoscut al lui Dumnezeu. Solia lui e mântuitoare pentru tine şi poate încã pentru nespus de mulţi oameni.
Cine primeşte pe un astfel de om, Îl primeşte pe Hristos Cel care L-a trimes (Ioan 13, 20).

Marii trimeşi ai lui Dumnezeu, fiecare la vremea sa, s-au bucurat mereu de o astfel de primire, de la cea mai mare parte a poporului lor!
Isaia, Ieremia, Pavel, Ioan Gurã de Aur, sau pãrintele Iosif, – şi toţi cei ca ei, – au avut mereu şi vor avea mereu pe pãmânt o asemenea primire şi o asemenea rãsplatã!
Toţi marii binefãcãtori ai omenirii, tot lungul şir de mari trimeşi ai Domnului, au fost rãsplãtiţi la fel şi au avut aceeaşi soartã, printre fiii oamenilor! (mai mult…)

Iisus a gãsit şi pe pãrintele Iosif

A doua zi, Iisus a vrut sã Se ducã în Galileia şi a gãsit pe Filip, şi i-a zis: Vino dupã Mine!

Dragostea nu stã în faptul cã noi am iubit pe Dumnezeu, ci în marele har cã El ne-a iubit pe noi!
Toatã mântuirea noastrã de acum şi toatã binecuvântarea veşnicã ce va urma din aceasta se datoreşte în întregime lui Iisus.
Singurul nostru merit este cã am întins mâinile sã primim de la Domnul nostru Iisus Hristos, aceastã comoarã nemaipomenitã… cã am strigat din adâncul prãpastiei pierzãrii, sã ne audã şi sã ne scape.
Cã ne-am lãsat ridicaţi în staulul Sãu…
– Totuşi ce mult este acest lucru!
Cât de mulţi nu pot face şi nu fac nici atât! Ba încã se împotrivesc şi luptã contra mântuirii lor… Ce nenorocire este o astfel de stare! (mai mult…)