Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Hristos – Dumnezeul nostru

Hristos – Dumnezeul nostru

Cei doi care au mers dupã Iisus

Unul din cei doi, care auziserã cuvintele lui Ioan şi merseserã dupã Iisus, era Andrei, fratele lui Simon Petru. Fericiţi cei care merg dupã Hristos pe pãmânt, cãci în curând pe urmele Lui vor ajunge unde locuieşte El, adicã în fericirea şi lumina Lui veşnicã. Fericiţi cei doi care stau împreunã, dacã merg
Read more

Dar lumea nu L-a cunoscut

„El era în lume şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut.” Lumea, adică mulţimea cea mare a oamenilor cu un nivel scăzut de pricepere duhovnicească, gloata, ale cărei preocupări se reduc numai la trebuinţele inferioare a fiinţei sale, grămada cea mare a oamenilor, care nu se uită niciodată în sus,
Read more

Să mărturisească despre Lumină

„Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină.“ În marele proces care se dezbate acum pe pământ, când marele mincinos tăgăduieşte pe Hristos şi luptă pentru răspândirea neadevărului cu privire la Hristos şi la Evanghelia Sa, negând existenţa Lui, opera Lui, viaţa şi Persoana Lui sau
Read more

Lumina luminează în întuneric

„Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o.”   Hristos luminează şi astăzi mereu în întuneric. Nu s-a risipit întunericul încă, deşi stăpânitorul întunericului a fost biruit (Efes. 6, 12). Din mijlocul marelui întuneric, în centrul puterii lui, S-a înălţat luminos Iisus-Dumnezeu. Întunericul,
Read more