Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Hristos – Învățătorul nostru

Hristos – Învățătorul nostru

Iată cum poţi lupta cu Scriptura împotriva lui Hristos…

NU ZICE SCRIPTURA?

Nu zice Scriptura că Hristos are să vină din sămânţa lui David şi din satul Betleem, unde era David?

Argumentele din Sfânta Scriptură le caută de cele mai multe ori tocmai acei care nu apără Adevărul, ci susţin păreri false contra lui.
Având mândrie sau interes să apere o părere îngâm-fată şi rătăcită, o învăţătură străină şi felurită,
toţi acei războinici lăudăroşi cărora li se pare că ştiu totul mai bine decât oricine
sar imediat cu sabia Scripturii, pe care însă o mânuiesc necinstit – şi astfel se străpung singuri.

Da, Scriptura zice adevărul în tot ce scrie ea.
Atât cuvintele, în litera lor, cât şi înţelesul Duhului Scripturii sunt Adevăr şi ele se descoperă ca Adevăr,
dar se descoperă nu numai acelora care au cugetul sincer şi duhul smerit. (mai mult…)

Alege viaţa, alege credinţa, alege-L pe Hristos, dragul meu…

UNII ZICEAU: ESTE HRISTOSUL

Unii ziceau: „Acesta este Hristosul”. Alţii ziceau: „Cum, din Galilea are să vină Hristosul?”

Domnul Hristos a împărţit totdeauna şi a despărţit lumea şi omenirea în două.
Hristos îi împarte şi-i desparte mereu în timp şi în întindere pe toţi oamenii în una sau alta dintre cele două părţi. Unii care cred şi zic: Este Hristosul,
iar alţii, care tăgăduiesc şi nu cred, spunând: Nu este!
Unii, care cred Cuvântul Sfintelor Scripturi şi caută cu smerenie şi ascultare să-l împlinească cu fapta,
iar alţii, care spun: Acestea sunt nişte scorniri popeşti, fără nici o valoare.
Unii spun: Hristos este Dumnezeu şi I se închină cu credinţă şi cu evlavie,
iar alţii spun: Nu, Hristos n-a fost nici măcar persoană istorică, n-a fost şi nu este decât un mit şi o amăgire!

Aceste două tabere există şi astăzi şi vor exista până în Ziua de Apoi, când Hristos Se va arăta în toată cutremurătoarea Lui măreţie, îngrozind tot pământul (Apoc. 1, 7); (mai mult…)

Hristos i-a spus omenirii tot ce a avut să-i spună.

CÂND AU AUZIT ACESTE CUVINTE

Unii din norod, când au auzit aceste cuvinte, ziceau: Acesta este cu adevărat Proorocul.

De acum, ultimul adevăr fiind grăit, Iisus a tăcut. A lăsat să lucreze mai departe Cuvântul şi Adevărul Său.
A lăsat minţile şi inimile care l-au auzit să-L primească sau să-L respingă.
Să-şi aleagă fiecare mântuirea sau osânda din Cuvântul auzit.

Oamenii, mai ales unii, vorbesc necontenit.
Nu-şi preţuiesc cuvântul. De aceea nu-şi preţuiesc nici tăcerea.
Vorbesc mereu. Şi, pentru că nu ştiu să tacă, uită ce au spus şi încep din nou cu altceva.
Ei înşişi, ştiind cât de fără valoare le este cuvântul, nu şi-l respectă, nu şi-l ţin şi nu şi-l preţuiesc ei în primul rând.
Iar ceea ce este prea mult se devalorizează.
Aşa este şi cuvântul omenesc. (mai mult…)

Vreţi să ştiţi dacă o adunare are Duhul Sfânt sau nu?

…DUHUL SFÂNT NU FUSESE DAT ÎNCĂ…

Fiindcă Iisus nu fusese proslăvit.
Semnul că îi este dat cuiva Duhul Sfânt este acesta: dacă Iisus este proslăvit prin el.
Până când cineva nu-L proslăveşte şi până nu-L înalţă pe Hristos, el nu poate să aibă Duhul Sfânt.
Iar cine are Duhul Sfânt, acela nu face altceva decât Îl proslăveşte pe Iisus
nu numai prin cuvintele lui sau prin scrisul său,
nu numai prin cântările şi prin rugăciunile sale.
Ci mai ales prin viaţa zilnică şi prin faptele sale zilnice, smerite şi adânci, făcând ca Lucrarea Domnului să crească şi în număr, şi în unitate, şi în binefaceri unde lucrează el.

Vreţi să ştiţi dacă o adunare are Duhul Sfânt sau nu?
Vreţi să cunoaşteţi dacă o familie, o lucrare, un om au Duhul Sfânt sau nu? (mai mult…)

Fiecare lucru are un duh şi fiecare trimis are un duh.

SPUNEA… DESPRE DUHUL

Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe Care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit.

Aţi auzit că s-a spus: Fiecare lucru are un duh şi fie-care trimis are un duh.
Dincolo de scris sau de cuvânt,
dincolo de lucrare sau de om,
există un duh.
Duhul care îl trimite pe om, duhul care lucrează prin el, care scrie şi vorbeşte prin el, duhul care-l însufleţeşte.
Tot ce se vede şi se aude trupeşte este numai vasul văzut de care se foloseşte duhul nevăzut. Este numai litera, numai forma din afară, numai paravanul şi masca duhului ascuns, bun sau rău, care lucrează prin acestea şi care este totul. (mai mult…)

IISUS ÎN TEMPLU ÎNVĂŢA NORODUL (II)

Pe la jumătatea praznicului, Iisus S-a suit la Templu şi învăţa norodul.

Dragi ucenici ai Domnului Iisus, nici voi nu trebuie să părăsiţi Templul Său.
Nu voi trebuie să ieşiţi din biserică, ci păcatul trebuie să iasă din ea!
Nu fiii adevăraţi trebuie să plece din Casa Tatălui lor, ci vrăjmaşii Lui şi păcatele lor trebuie să plece din ea.
Fiindcă ei, cei răi, stau pe nedrept în Casa Tatălui nostru şi o necinstesc. Nu noi, cei iubiţi ai Lui.
Voi mergeţi mereu în Templu şi rămâneţi mereu acolo.
Învăţaţi şi trăiţi acolo Cuvântul Domnului, puternic şi fierbinte.
Lucraţi şi luptaţi să-I faceţi tot mai mult loc Domnului în Casa Sa. Şi să-L puteţi înălţa tot mai mult pe El în ea.
Încet, încet Iisus va scoate afară din Casa Lui tot ce e rău, iar voi Îl veţi putea preamări pe Domnul din tot sufletul în mijlocul Templului Său curăţit de păcate, aşa cum vrea El.

Peste tot, pe unde se poate, căutaţi să faceţi adunările noastre numai în biserici.
Noi acolo trebuie să propovăduim, căci acolo este poporul şi acolo este Domnul.
Domnul acolo ne-a trimes şi acolo trebuie să rămânem totdeauna.
Nu peştii vin la pescari, ci pescarii se duc la peşti, acolo unde sunt ei.
Nu vânatul se duce după vânători, ci vânătorii se duc după vânat, acolo unde este el.
Tot aşa este şi cu propovăduirea Evangheliei: nu cetăţile vin la noi, ci noi trebuie să mergem la ele (Matei 28, 19).
Nu cei pierduţi merg să-L caute pe Dumnezeu, ci Dumnezeu merge mereu să-i caute pe ei (Luca 19, 10). Poporul este în Templu – acolo să mergem şi noi.

(mai mult…)

IISUS ÎN TEMPLU ÎNVĂŢA NORODUL (I)

Pe la jumătatea praznicului, Iisus S-a suit la Templu şi învăţa norodul.

Templul este Casa lui Dumnezeu (Luca 19, 46).
Templul este Casa de rugăciune şi de învăţătură dumnezeiască (I Împ. 8, 33; 9, 3).
De aceea Mântuitorul nostru Iisus Hristos,  cu toată împotrivirea vrăjmaşilor Lui,  acolo, în Templu, dorea mai cu bucurie să înveţe norodul şi să propovăduiască voia Tatălui Ceresc (Ioan 2, 16).
Domnul Hristos propovăduia pe câmp sau prin case numai atunci când Templul era închis,
sau când era prea departe, sau când Îi era refuzată lucrarea în el.
Când cei care ţineau pe nedrept cheile Îi închideau uşa Templului şi nu-L lăsau pe Fiul să intre în Casa Tatălui Său, atunci, doar atunci El nu era în Templu.
Dacă totdeauna templele I-ar fi fost deschise şi Hristos ar fi fost primit şi ascultat în ele cu bunăvoinţă, El n-ar fi făcut adunări cu ai Săi niciodată decât în temple.
Peste tot, Domnul Iisus ar fi umblat să adune şi să înveţe noroadele numai în Casa Domnului, numai în Casa Tatălui Său cel Ceresc, în Casa care este cu adevărat o Casă de rugăciune pentru toate popoarele (Luca 19, 46).
(mai mult…)

AŞTEPŢI SĂ VINĂ

Aştepţi să vină Domnul
şi tot deşert vorbeşti?
Aştepţi să vină moartea
şi tot pierdut trăieşti?
Să vină Învierea
şi tot nepregătit?
Să vină Judecata
şi tot nemântuit?
Să vină Veşnicia
cu focul inamic,
iar plâns şi pocăinţă
nimic, nimic, nimic?… (mai mult…)

N-AI SĂ TE PRĂBUŞEŞTI

N-ai să te prăbuşeşti urcând
înspre-Adevăr, după Hristos;
te vei nălţa mai luminând,
cu cât ţi-e mai întunecos.

Cândva şi-odihnă vei avea
tu, care-acum munceşti din greu,
vei şi sărbători cândva
tu, truditor spre Dumnezeu. (mai mult…)

FĂCÂND, M-AI ÎNVĂŢAT SĂ FAC

Făcând, m-ai învăţat să fac
privind mereu la Tine,
tăcând, m-ai învăţat să tac
ca să-nţeleg mai bine.

Cântând, m-ai învăţat să cânt
cereasca Ta cântare
şi cuvântând, mi-ai dat cuvânt
cu miez şi-nflăcărare.

Rugându-mă, m-ai învăţat
cum să mă rog mai bine,
smerindu-mă, m-ai înălţat
spre-a-ngenunchea cu Tine. (mai mult…)