Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Hristos Mijlocitorul nostru

Hristos Mijlocitorul nostru

Prin naşterea din nou, ucenicul lui Hristos capătă o fiinţă duhovnicească

Prin unirea lor cu Hristos, ucenicii Domnului au căpătat cetăţenie cerească.
Aşa au devenit ei cetăţeni ai împărăţiei lui Hristos, al cărei Împărat este El, Iisus, Domnul lor.
Taina aceasta, pe care Hristos le-o descoperea atunci în chip aşa de limpede şi de hotărât, a ajuns apoi pentru ei cea mai luminoasă încredinţare
şi cea mai clară explicaţie pentru toată soarta lor din lume.
Aceste cuvinte testamentare ale Mântuitorului le-a pecetluit lor, pe totdeauna, soarta, aceeaşi cu a Lui:
Ei nu sunt din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume. (mai mult…)

EU TE-AM PROSLĂVIT PE PĂMÂNT

În faţa ucenicilor Săi, pe care îi aducea acum înaintea Tatălui spre binecuvântare,
ca pe cea dintâi pârgă frumoasă şi fericită a lucrării pe care o săvârşise El,
Mântuitorul Iisus Hristos Se ruga acum pentru lu-crarea pe care trebuia să o înceapă ei:
Eu Te-am proslăvit pe pământ! Am sfârşit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac…

Adevărata proslăvire a lui Dumnezeu stă în împlinirea lucrării pe care El ţi-a dat-o s-o faci.
„Nu cel ce-Mi zice Doamne-Doamne va intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu, Care este în ceruri” – a spus Mântuitorul (Mt 7, 21).
Cuvântul Adevărului spune: „Căci noi… am fost zidiţi în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele” (Ef 2, 10).
În împlinirea aceasta cu credincioşie a voii lui Dumnezeu (Ef 1, 4-6) (mai mult…)

Cuvântul Tău este adevărul!

„Adevărul este ceea ce este! Adică este realitatea unică, neschimbată, întreagă şi eternă. Adevărul este ceea ce are valoare veşnică. Şi în mărime, şi în durată, şi în preţ. Adevărul nu are un trecut şi un viitor. Are numai un veşnic prezent. Adevărul nu are un moment al lui în care este. Şi un altul în care nu e, ci el este dintotdeauna şi pe totdeauna. Adevărul nu are un loc unde el este de un fel şi un altul unde să fie de alt fel. Ci el este acelaşi oriunde.
Ceea ce se schimbă după oameni, sau după împrejurări, sau după interese, sau după simpatii, acela nu este Adevărul, ci minciuna. Ceea ce caută la faţa omului, aceea nu este dreptatea, ci nelegiuirea. Ceea ce judecă după două feluri, pe unul aşa şi pe altul altfel, nu este legea, ci tirania. Hristos e Adevărul, pentru că El nu Se uită la faţa omului, ci la inima lui (Rom. 2, 11-16). (mai mult…)

Pentru ei Mă rog

Şi pentru ca să arate tuturor sufletelor cât de grea şi de slăvită este slujba pe care o vor face trimişii Săi, Mântuitorul şi Mijlocitorul nostru Se roagă Tatălui: Pentru ei Mă rog, nu Mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care Mi i-ai dat Tu, pentru că sunt ai Tăi.

De nimic nu au mai multă nevoie, în marea lor chemare şi-n uriaşa lor răspundere pentru împlinirea ei, trimişii lui Dumnezeu, decât de rugăciune. Împinşi de Dumnezeu şi respinşi de oameni, trimişi de har şi opriţi de legi, chemaţi de dragoste şi alungaţi de ură, îndureraţi de priveliştea pierzării lumii, aceşti trimişi ai lui Hristos sunt cei mai fericiţi şi cei mai chinuiţi dintre toţi oamenii.

Ei trebuie să plângă cu cei ce plâng, ca şi cum ar fi asemenea cu ei de nefericiţi, pentru ca, împărtăşind simţit durerea acestora, să-i poată apropia de mângâierea pe care le-o pot da din partea lui Hristos. (mai mult…)

Şi viața veșnică este…

Ce slăvit răsună Adevărul în glasul rugăciunii lui Iisus Hristos, Domnul nostru, mişcând şi fericind sufletele ucenicilor care se rugau împreună cu El!

Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu Adevărat, şi pe Iisus Hristos, pe Care L-ai trimis Tu… Iată singurul loc din Sfintele Scripturi în care Domnul Dumnezeul nostru Îşi spune, cu gura Lui sfântă, întreg Numele Lui Sfânt, descoperindu-ne că viaţa veşnică este chiar cunoaşterea Lui. Nu numai că viaţa veşnică stă în ea. Ci că este chiar ea. După cum Pâinea şi Vinul Sfintei Împărtăşiri nu sunt numai închipuirea Trupului şi a Sângelui Său, ci sunt chiar ele (Mat. 26, 26-28; I Cor. 10, 16).

Viaţa veşnică este!
Iată trei cuvinte care întregesc un mare şi cutremurător adevăr! Viaţa veşnică este! Pentru că există un Dumnezeu Veşnic, există şi viaţă veşnică. Pentru că există o dreptate veşnică, există şi răsplată veşnică. Pentru că există o iubire veşnică, există pentru ea şi un loc veşnic şi pentru că Adevărul este veşnic, există şi viaţă veşnică… (mai mult…)

Arătaţi că voi Îl cunoaşteţi pe Dumnezeu, iubindu-vă şi unindu-vă între voi.

„Eu în ei şi Tu în Mine. Pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să te cunoască lumea că Tu M-ai trimis. Şi că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine” (Ioan 17, 23)

„…. Hristos Se roagă ca El să fie desăvârişt una cu ei, iar ei desăvârşit una între ei, pentru ca lumea să-l cunoască pe El, şi să-i recunoască pe ei. Pentru că, ceea ce făcuse lucrarea lui Hristos în ucenicii Lui, aceea trebuia să facă şi lucrarea ucenicilor Săi în toată lumea……

Scumpii mei fraţii, doriţi voi oare ca lumea să-L creadă pe Hristos? (mai mult…)