Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Hristos Mijlocitorul nostru

Hristos Mijlocitorul nostru

Arătaţi că voi Îl cunoaşteţi pe Dumnezeu, iubindu-vă şi unindu-vă între voi.

“Eu în ei şi Tu în Mine. Pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să te cunoască lumea că Tu M-ai trimis. Şi că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine” (Ioan 17, 23) “…. Hristos Se roagă ca El să fie desăvârişt una cu ei, iar ei desăvârşit una între ei, […]
Read more

Prin naşterea din nou, ucenicul lui Hristos capătă o fiinţă duhovnicească

Prin unirea lor cu Hristos, ucenicii Domnului au căpătat cetăţenie cerească. Aşa au devenit ei cetăţeni ai împărăţiei lui Hristos, al cărei Împărat este El, Iisus, Domnul lor. Taina aceasta, pe care Hristos le-o descoperea atunci în chip aşa de limpede şi de hotărât, a ajuns apoi pentru ei cea mai luminoasă
Read more