Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Hristos – puterea apostoliei

Hristos – puterea apostoliei

Meditaţii la Apostolul din duminica a 27-a după Rusalii (Efeseni 6, 10-17)

10. Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui! Versetul 10: Întăriţi-vă în Domnul În cele ce urmează, Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu ne înştiinţează despre marea şi puternica mulţime a duhurilor vrăjmaşe cu care toţi cei porniţi pe calea mântuirii şi pe urmele Domnului Iisus vom avea de
Read more

Meditaţii la apostolul din duminica a 25-a după Rusalii, Efeseni 4, 1-7

1. Vă sfătuiesc, dar, eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea pe care aţi primit-o. Versetul 1: Într-un chip vrednic Când moşteneşti o casă gata de la nişte părinţi care au clădit-o cu mâinile şi cu sudoarea lor, nu poţi şti să preţuieşti aşa cum se cuvine casa în […]
Read more

Meditaţii la apostolul din duminica a 23-a după Rusalii – Efeseni 2, 4-10

Dar Dumnezeu, Care este bogat în îndurare, pentru dragostea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos… Versetul 4. Dumnezeu Care este bogat… O, cât de mare dar de la Dumnezeu este pentru orice om ca să aibă un părinte bun, un învăţător bun, […]
Read more

Meditaţii la apostolul din duminica a 19-a după Rusalii – II Cor. 11, 31-33; 12, 1-9 –

31. „Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Care este binecuvântat în veci, ştie că nu mint.“ Versetul 31. Dumnezeu ştie… Adevăratul om al lui Dumnezeu – omul care, prin naşterea din nou, a devenit fiu al Tatălui şi apoi, împreună-lucrător cu El, în câmpul Evangheliei şi în câmpul mântuirii –
Read more

Meditaţii la apostolul din Duminica a 18-a după Rusalii (II Cor, 9, 6-11)

6. Să ştiţi că cine seamănă puţin, puţin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Versetul 6. Cine seamănă puţin… În tot acest loc din Sfânta Scriptură, Duhul Domnului, prin Sfântul Apostol, caută să ne arate şi să ne înveţe că una dintre cele mai frumoase părţi ale omului duhovnicesc este virtutea
Read more

Meditaţii la apostolul din Duminica a 13-a după Rusalii (Pilda lucrătorilor răi) – I Cor. 16, 13-24 –

13. Vegheaţi, fiţi tari în credinţă, fiţi oameni, întăriţi-vă! Versetul 13 Fiţi oameni! Când Diogene, marele înţelept din vechime, umbla odată pe străzile cetăţii sale, ziua la amiazi, cu un mare felinar aprins – oamenii strânşi cu grămada în jurul lui îşi băteau joc de el, întrebând: – Ce cauţi, bătrânule
Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!