Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Hristos – puterea apostoliei

Hristos – puterea apostoliei

Meditații la Apostolul Duminicii a IV- din Postul Paștelui

Evrei VI, 13-30 15. „Şi, astfel, fiindcă a aşteptat cu răbdare, a dobândit făgăduinţa“. Versetul 15: A așteptat cu răbdare Se spune că, la darea Legii lui Moise, pe Sinai, pentru poporul lui Dumnezeu, mai erau acolo, nevăzuţi pentru Moise, dar prezenţi, chemaţi şi aduşi de voia lui Dumnezeu şi de puterea Lui, încă
Read more

Meditații la Apostolul Duminicii a III- din Postul Paștelui

Evrei, 4, 14-18 și 5, 1-8 16. „Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie“. Versetul 16: Să ne apropiem, dar… Toate înfrângerile unui suflet în lupta sa cu păcatul vin numai din cauza depărtării şi […]
Read more

Meditații la Apostolul din Duminica a 33 – a după Rusalii (II Timotei 3, 10–15)

10. Tu însă ai urmărit îndeaproape învăţătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credinţa mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, 11. prigonirile şi suferinţele ce au venit spre mine în Antiohia, în Iconia şi în Listra. Ştii ce prigoniri am răbdat, şi totuşi Domnul m-a izbăvit din toate. Versetul
Read more

Meditaţii la Apostolul din duminica a 27-a după Rusalii (Efeseni 6, 10-17)

10. Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui! Versetul 10: Întăriţi-vă în Domnul În cele ce urmează, Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu ne înştiinţează despre marea şi puternica mulţime a duhurilor vrăjmaşe cu care toţi cei porniţi pe calea mântuirii şi pe urmele Domnului Iisus vom avea de
Read more

Meditaţii la apostolul din duminica a 25-a după Rusalii, Efeseni 4, 1-7

1. Vă sfătuiesc, dar, eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea pe care aţi primit-o. Versetul 1: Într-un chip vrednic Când moşteneşti o casă gata de la nişte părinţi care au clădit-o cu mâinile şi cu sudoarea lor, nu poţi şti să preţuieşti aşa cum se cuvine casa în […]
Read more