Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Hristos – puterea apostoliei

Hristos – puterea apostoliei

Meditaţii la apostolul din duminica a 23-a după Rusalii – Efeseni 2, 4-10

Dar Dumnezeu, Care este bogat în îndurare, pentru dragostea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos… Versetul 4. Dumnezeu Care este bogat… O, cât de mare dar de la Dumnezeu este pentru orice om ca să aibă un părinte bun, un învăţător bun, […]
Read more

Meditaţii la apostolul din duminica a 19-a după Rusalii – II Cor. 11, 31-33; 12, 1-9 –

31. „Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Care este binecuvântat în veci, ştie că nu mint.“ Versetul 31. Dumnezeu ştie… Adevăratul om al lui Dumnezeu – omul care, prin naşterea din nou, a devenit fiu al Tatălui şi apoi, împreună-lucrător cu El, în câmpul Evangheliei şi în câmpul mântuirii –
Read more

Meditaţii la apostolul din Duminica a 18-a după Rusalii (II Cor, 9, 6-11)

6. Să ştiţi că cine seamănă puţin, puţin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Versetul 6. Cine seamănă puţin… În tot acest loc din Sfânta Scriptură, Duhul Domnului, prin Sfântul Apostol, caută să ne arate şi să ne înveţe că una dintre cele mai frumoase părţi ale omului duhovnicesc este virtutea
Read more

Meditaţii la apostolul din Duminica a 13-a după Rusalii (Pilda lucrătorilor răi) – I Cor. 16, 13-24 –

13. Vegheaţi, fiţi tari în credinţă, fiţi oameni, întăriţi-vă! Versetul 13 Fiţi oameni! Când Diogene, marele înţelept din vechime, umbla odată pe străzile cetăţii sale, ziua la amiazi, cu un mare felinar aprins – oamenii strânşi cu grămada în jurul lui îşi băteau joc de el, întrebând: – Ce cauţi, bătrânule
Read more

Meditații la apostolul din Duminica a 7-a după Rusalii

– Romani 15, 1-7 – 1. Noi care suntem tari suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi şi să nu ne plăcem nouă înşine. Versetul 1 Suntem datori să răbdăm Credinciosul trăieşte numai prin răbdare… Cât răbdăm, atâta trăim prin credinţă, atâta trăim din dragoste, atâta trăim în nădejde. Toată viaţa
Read more

Meditații la Apostolul Duminicii a VI-a după Rusalii

– Romani 12, 6-14 – 6. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul proorociei să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui. Versetul 6 Avem felurite daruri De la începutul lucrării de mântuire adusă de Dragostea lui Dumnezeu-Tatăl, prin Jertfa lui Dumnezeu-Fiul, Iisus Hristos –
Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!