Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Hristos – puterea apostoliei

Hristos – puterea apostoliei

Meditaţii la apostolul din Duminica a 13-a după Rusalii (Pilda lucrătorilor răi) – I Cor. 16, 13-24 –

13. Vegheaţi, fiţi tari în credinţă, fiţi oameni, întăriţi-vă! Versetul 13 Fiţi oameni! Când Diogene, marele înţelept din vechime, umbla odată pe străzile cetăţii sale, ziua la amiazi, cu un mare felinar aprins – oamenii strânşi cu grămada în jurul lui îşi băteau joc de el, întrebând: – Ce cauţi, bătrânule
Read more

Meditații la apostolul din Duminica a 7-a după Rusalii

– Romani 15, 1-7 – 1. Noi care suntem tari suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi şi să nu ne plăcem nouă înşine. Versetul 1 Suntem datori să răbdăm Credinciosul trăieşte numai prin răbdare… Cât răbdăm, atâta trăim prin credinţă, atâta trăim din dragoste, atâta trăim în nădejde. Toată viaţa
Read more

Meditații la Apostolul Duminicii a VI-a după Rusalii

– Romani 12, 6-14 – 6. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul proorociei să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui. Versetul 6 Avem felurite daruri De la începutul lucrării de mântuire adusă de Dragostea lui Dumnezeu-Tatăl, prin Jertfa lui Dumnezeu-Fiul, Iisus Hristos –
Read more

Meditaţii la Apostolul din duminica a V-a după Rusalii – Romani X, 1-10 –

Fraţilor, dorinţa inimii mele şi rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliţi este să fie mântuiţi. Versetul 1. Dorinţa şi rugăciunea inimii… Nici un credincios adevărat nu s-a mântuit singur, ci numai împreună şi cu alţii. Nici unul din nesfârşita mulţime a biruitorilor ajunşi în strălucirea Slavei
Read more

Meditaţii la Apostolul din duminica a 4-a după Rusalii – Romani 6, 18-23 –

Traian DORZ Versetul 18 …Robi ai neprihănirii Pe vremea când Sfântul Pavel scria aceste lucruri, în lume stăpânea încă legea robiei, care statornicea dreptul de viaţă şi de moarte al stăpânilor asupra acelora care se vânduseră robi ai lor. O dată ce un om a ajuns robul unui stăpân, acel rob era pe totdeauna
Read more

Cumpăraţi cu un preţ mare…

Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. (I Cor. 6, 20). Când plăteşti pentru un lucru cel mai mare preţ cu putinţă, atunci desigur că şi aştepţi ca de la acel lucru să ai şi folosul şi bucuria pe care […]
Read more

Meditaţii la apostolul din Duminica a 2-a după Rusalii – Romani 2, 10-16 –

Traian DORZ 10. Slavă, cinste şi pace va veni peste oricine face binele, întâi peste iudeu, apoi peste grec Versetul 10: Slavă, cinste şi pace Slavă veşnică fie adusă Domnului şi Dumnezeului nostru Care, prin Sfântul Său Cuvânt, ne face cunoscută întreagă voia Lui şi întregi condiţiile mântuirii noastre.
Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!