Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Ioan Marini

Ioan Marini

Creştinul luptător, care este un „bun ostaş al lui Hristos“

Luaţi toată armătura lui Dumnezeu – Efes. 6, 11 – „Îmbrăcaţi-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului“ (Efes. 6,11). Creştinul este un luptător  Creştinul este un luptător pentru Împărăţia lui Dumnezeu, unul ce dă năvală în fiecare zi pentru a ajunge „ţinta“
Read more

APOSTOLUL PAVEL ŞI TINEREŢEA PUSĂ ÎN SLUJBA DOMNULUI

Apostolul Pavel, ca şi alţi aleşi ai Domnului, i-a preţuit pe tineri şi tinereţea pusă în slujba Domnului. În slujba de propovăduite a Evanghe­liei, el a folosit şi o mulţime de tineri. Cel mat de-aproape şi cel mai de încredere dintre „tovarăşii” săi de slujbă care nu l-au părăsit niciodată au fost cei doi
Read more

Câteva cuvinte ale fratelui Ioan Marini despre rugăciune

  Într-o vorbire despre rugăciune, fratele Marini spunea: „În rugăciune, trebuie să ne deschidem larg inima înain­tea Domnului şi să ne-o vărsăm înaintea Lui, ru­gându-ne prin Duhul. Duhul Sfânt este Acela Care ne face legătura cu Dumnezeu. Tot El este Acela Care ne menţine în stare de legătură cu Dumnezeu
Read more

Un dar al recunoştinţei

Am primit de la Dumnezeu atâtea daruri, dovezi ale dra­gostei şi purtării Lui de grijă pentru noi. Dar cu ce am răsplătit noi binefacerile Sale? Şi darul cel mare, Jertfa Fiului Său de pe Golgota, stând în faţa privirilor noastre sufleteşti, ne întreabă tăcut: „Iată ce am făcut Eu pentru tine, Şi tu ce faci […]
Read more

Un Nume… o luptă… un Steag

Când Duhul Sfânt a venit peste apostoli, ei au vestit cu putere despre Iisus cel Răstignit şi Înviat cu atâta stăruinţă încât, în scurt timp, umplură Ierusalimul şi lumea cu acest Nume. Ei au ridicat în faţa ochilor mulţimii pe Hristos cel Viu, pe Iisus, Biruitorul morţii, vestind în El mântuirea de păcate.
Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!