Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Ioan Marini

Ioan Marini

Să privim „ţintă“ la Iisus şi să ascultăm de El!

„Ascultarea este mai bună decât jertfa, şi supunerea, mai bună decât grăsimea berbecilor“ (I Regi 15, 22).  Inima noastră este nespus de rea şi ne în­şală adesea îngrozitor când dorim să ajungem la o ţintă anumită. Ne dă cele mai nevinovate temeiuri, ca să facem ceea ce dorim; iar ochii minţii noastre, întunecaţi
Read more

Amestecul celor sfinte cu cele lumeşti nu poate avea altă urmare decât răul.

„Nu vă înjugaţi la un jug străin cu cei necredincioşi“ – II Cor. 6, 14 – Nimeni nu poate sluji la doi domni (Matei 6, 24). Aceste cuvinte ale Domnului sunt foarte serioase pentru orice om credincios. Ele arată hotărât că viaţa lui nu poate fi un compromis între bine şi rău, între păcat şi […]
Read more

Creştinul luptător, care este un „bun ostaş al lui Hristos“

Luaţi toată armătura lui Dumnezeu – Efes. 6, 11 – „Îmbrăcaţi-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului“ (Efes. 6,11). Creştinul este un luptător  Creştinul este un luptător pentru Împărăţia lui Dumnezeu, unul ce dă năvală în fiecare zi pentru a ajunge „ţinta“ desăvârşirii
Read more

Lupta ta, frate, nu este aşa cum s-ar întâmpla, nici vrednică de râs.

Ce spune Sfântul Efrem Sirul   despre lupta duhovnicească a celui credincios „Iată, pe ascuns, cu vicleşug, îi luptă Satana pe oameni, zice Sfântul Efrem Sirul, dar Hristos îi risipeşte toată bântuirea lui şi pe noi ne întăreşte pentru a-l birui pe dânsul. Lupta ta, frate, nu este aşa cum s-ar întâmpla, nici
Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!