Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Ioan Opris

Ioan Opris

„Daţi voie Duhului Sfânt să vă frământe viaţa!”.

Citim în Evanghelia Sfântului Luca, cel care era şi el doctor şi evanghelist, şi apostol. Cel care l-a însoţit pe Cleopa spre Emaus. Şi zice aşa la capitolul 21 cu versetul 34: „«Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură şi cu îngrijorările vieţii […]
Read more

Fratele meu, dacă primeşti pâinea ca în somn, de ce e frământată mintea ta mereu tot cu „Marta” şi cu grijile acestea pământeşti?

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. Scumpilor fraţi (zic aşa pentru că-mi sunteţi scumpi), iubite surori (zic aşa pentru că îmi sunteţi iubite)! Dacă voi sunteţi surori cu Domnul Iisus, cu Fiul lui Dumnezeu, cu Mântuitorul meu personal, cum să nu-mi fiţi iubite? Când cineva îi spune Domnului
Read more

Duhul Sfânt îţi dă şi ţie puterea să poţi trăi în sfinţenia cerută de Dumnezeu.

Ioan Opriş (Batiz) „Cine zice că este al lui Iisus trebuie să trăiască şi el cum a trăit Iisus” (I In 2, 6). „Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el” (I In 2, 15). Fratele meu şi sora mea, mă adresez tuturor, de la cel […]
Read more

Munca este aceea care-l înnobilează pe om, care face om din tine. (Dar trândăvia te face neom.)

Frate dragă, care lucrezi în mină sau în câmp, sau într-un atelier oarecare, sau într-o fabrică de fire de mătase, oriunde lucrezi, sau poate undeva la mătură, cumva… nu interesează! Munca… chiar dacă e uneori grea munca noastră – totuşi munca este aceea care-l înnobilează pe om, care face om din tine.
Read more

Să fii legat de Hristos şi să poţi fi oricând la dispoziţia lui Hristos

din vorbirea fratelui Ioan Opriş de la nunta de la Piatra Şoimului – 9 martie 1977 Fraţilor dragi şi iubitelor surori! În Cuvântul lui Dumnezeu, în Evrei, capitolul 4, versetul 12, spune aşa: „Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător”. Cuvântul lui Dumnezeu e în mână la nenumăraţi fraţi! Fie Noul Testament, fie
Read more

„Iar la plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume…”

din vorbirea fratelui Ioan Opriş de la nunta de la Goioasa – 25 septembrie 1976 „Lupta cea bună m-am luptat.” Fratele meu, tu te lupţi lupta cea bună? Fratele meu, Sfântul Apostol Pavel spune în Epistola a doua către Timotei: „Fiule Timotei…, tu te luptă şi suferă… ca un bun ostaş al lui Hristos”. Iar
Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!