Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Lumina Iubitului Fiu

Lumina Iubitului Fiu

Fericirea nu stă în mult, ci în puţin.

5. Însetezi tu oare după distracţii, după petreceri lumeşti, după aventuri desfrânate? Nu vezi ce sete îi vine, tot mai pătimaşă, celui care bea din aceste ape murdare? Şi nu vezi în ce ruină trupească şi sufletească se prăbuşesc până la urmă toţi cei care se dedau la ele? Oricât de puţin ai cunoaşte viaţa, […]
Read more

Fericit vei fi dacă totdeauna va vorbi numai glasul lui Hristos.

8. Desăvârşita părtăşie a credincioşilor Domnului cu El nu poate ajunge la starea cea fericită şi dorită de Domnul decât atunci când şi din partea lor silinţa de a-L cunoaşte pe Domnul a ajuns la deplinătatea ei (Evr 3, 13-14). Căci între noi şi Hristos, totul se petrece cu adevărat ca între un trup sănătos […]
Read more

Un pas spre Dumnezeu… ce fericit este acest pas, când se face!

15. Cuvintele Domnului sunt Duh şi Viaţă… Cine nu are o pricepere duhovnicească şi o credinţă vie, acela nici nu le poate înţelege, nici nu le poate simţi. 16. Cea mai anevoioasă muncă este de a învăţa pe oameni cunoaşterea Adevărului, adică dreapta şi curata înţelegere a Cuvântului drept şi sfânt al lui Dumnezeu.
Read more

Fericiţi cei care au intrat şi au ieşit prin Hristos!

5. Păşune este numai dincolo de Uşă. O hrană duhovnicească adevărată pentru fiecare suflet flămând după Hristos, o bucurie dorită de inima noastră după harul ceresc se găseşte numai dincolo de naşterea din nou. Adică după ce ai trecut din felul acesta de vieţuire şi ai ieşit de partea cealaltă, adică în viaţa cea
Read more