Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Lumina Satelor

Lumina Satelor

UN SAT A SĂPAT DUPĂ COMORI – şi a aflat un izvor

Un om (Ştefan Nagy) din comuna Mezobaj de lângă Salonta Mare, întorcându-se într-o seară de la hotar, a început a predica prin sat că lui i s-a arătat o ve­denie cerească într-un stejar din pădure şi această vedenie i-a spus că sub stejar se află îngropate 5 butoaie cu diamante, 5 cu aur şi 10 […]
Read more

FÂNTÂNILE VECHIULUI TESTAMENT – Fântâna lui Iacob

În Biblia Vechiului Testament se vor­beşte în multe locuri despre multe feluri de fântâni. Samarineanca din evanghelia do duminică, spre pildă, Îi amintea lui Iisus despre fântâna lui Iacob, care se vede în chipul de mai sus. Dar ascultaţi ce zice Biblia despre aceste fântâni: „Şi au săpat slugile lui Isac în
Read more

DESPRE APA CEA VIE, APA VIEŢII

„Veniţi de vedeţi Om care mi-a spus mie toate câte am făcut. Nu cumva Acesta e Hristos?”. Deci au ieşti din cetate şi veneau către Dânsul. (Citiţi această evanghelie pe larg la Ioan cap. 4)   Vorbirea Mântuitorului cu femeia samarineancă este plină înţeles şi de învăţătură pentru noi. Se aseamănă mult această
Read more

MÂNGÂIETORUL ŞI TĂMĂDUITORUL BOLNAVILOR

Mântuitorul Hristos a fost vestit de prorocii Vechiului Testament ca un mare binefăcător al celor săraci, bolnavi şi necăjiţi. „Duhul Domnului peste Mine, pentru aceasta M-a uns, ca să binevestesc săra­cilor, să tămăduiesc pe cei zdrobiţi la inimă, să vestesc robilor iertare şi orbilor vedere” (Is 6l, 1).
Read more

ÎN DRUM SPRE CANAAN, SPRE ŢARA FĂGĂDUINŢEI

Cu tâlcul călătoriei noastre spre Canaan, am ajuns tocmai bine aici. Tâlcul acesta se potriveşte cu Duminica Crucii. Şi într-un loc, şi într-altul e vorba despre Jertfa cea mare a Mielului, a Crucii de pe Golgota. Citindu-le pe amândouă, cititorii vor avea mult folos sufletesc. În continuare din numărul trecut, să
Read more

SUFERIŢI PRIGOANE ŞI BATJOCORI

Iubiţi pe cei ce vă urăsc… rugaţi-vă pentru cei ce vă prigonesc Mulţi, foarte mulţi creştini nu se pot împăca cu învăţătura Mân­tuitorului: „Iubiţi pe vrăşmaşii vo­ştri… faceţi bine celor ce vă urăsc… rugaţi-vă pentru cei ce vă prigo­nesc… aruncaţi cu pâine după cei ce aruncă cu pietre” (Mt
Read more

FAPTA BUNĂ E TĂCUTĂ

Numai zece rânduri ziarul «Dimineaţa» din 31 august a.c. în­chină faptei oşteanului francez Roger Auboin, caporal îngrijitor de bolnavi în Val-de-Grâce, Franţa. Acesta a lăsat să se ia din sân­gele său de 13 ori, pentru ca să se dea bolnavilor care aveau ne­voie de sânge sănătos. Ce faptă vrednică şi mă­reaţă! Ce
Read more

EVANGHELIA DE DUMINICĂ SE PETRECE ŞI AZI

– O întâmplare din zilele noastre – Acum duminică avem evan­ghelia slăbănogului din Capernaum, pe care l-a tămăduit Iisus, zicându-i: „Ia-ţi patul tău şi umblă”. Minunea aceasta se întâmplă şi azi în jurul nostru, de câte ori ne apropiem de Mântuitorul cu bolile cele sufleteşti şi luăm tămăduire. Dar această
Read more

“ROMÂNIA MARE” şi pricinile pentru care ea nu este aşa cum o credeam şi o aşteptam…

”…Sunt multe pricinile pentru care ţara noastră cea nouă este aşa cum este şi nu cum ar trebui să fie. Unele din acestea le voi spune. Încep cu una sufletească. Am luat-o din Biblie… Izraelitenii au stat sute de ani în robia egiptenilor şi a lui Faraon. Era grea robia şi suspina poporul, făcând cărămizi […]
Read more