Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Lupta cea bună

Lupta cea bună

Unitatea şi părtăşia stă în ordinea şi în ascultarea frăţească

4. Totdeauna a fost ordine în Biserica lui Dumnezeu. Numai în sinagoga satanei a fost totdeauna dezbinare, fiindcă dezordinea este elementul diavolului şi sistemul prin care guvernează el.Hristos, Domnul şi Împăratul nostru, a vrut şi a poruncit totdeauna supuşilor Lui unirea şi părtăşia între toţi.Voi toţi să
Read more

Intraţi cu îndrăzneală, cu credinţă şi cu evlavie în Templul Domnului.

7. Când eşti plin de încredere în Dumnezeu şi plin de îndrăzneală în hotărârea de a-L sluji credincios pe Domnul Iisus în Templul Lui Sfânt, în Biserica şi credinţa părinţilor tăi, – nimeni nu te mai poate opri. Atunci nimeni nu trebuie să te poată opri. Te poate opri cineva din Templu, însă, numai când […]
Read more

Voieşte cu toată puterea ta să te mântuieşti – şi te vei mântui!

16. Dragă suflet tânăr care încă nu cunoşti orbia cumplită şi împietrirea satanică a păcatului, vino la Domnul Iisus Hristos, vino alergând acum, vino, alipeşte-te de El. Vino, El doreşte să te scape şi numai El te poate apăra, ca să nu cazi şi tu în prăpastia orbirii şi împietririi. Vino până n-ai ajuns la […]
Read more

Cel mai trist faliment al luptei şi al credinţei cuiva este frica de oameni şi teama de necunoscut.

„9. O, „fruntaşi” ai Lucrării lui Dumnezeu, care nu-L mai mărturisiţi pe Hristos acum, din pricină că frica v-a cuprins inimile şi v-a împins în lepădări, iar lepădarea v-a dus să părăsiţi de tot lupta Domnului – ce tristă este starea voastră acum! 10. Ce amăgitoare vă sunt gândurile şi ce zadarnică este
Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!