Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Mărturii

Mărturii

Meditaţii la Apostolul din duminica a 4-a după Rusalii – Romani 6, 18-23 –

Traian DORZ Versetul 18 …Robi ai neprihănirii Pe vremea când Sfântul Pavel scria aceste lucruri, în lume stăpânea încă legea robiei, care statornicea dreptul de viaţă şi de moarte al stăpânilor asupra acelora care se vânduseră robi ai lor. O dată ce un om a ajuns robul unui stăpân, acel rob era pe totdeauna
Read more

Evanghelia credinţei (Predica la Duminica a 4-a dupa Rusalii – Vindecarea slugii sutaşului)

Sfântul Nicolae Velimirovici Cum să se mântuiască un om lipsit de smerenie, de blândeţe, de supunere si de ascultare faţă de Dumnezeu ? Cum să se mântuiască necredinciosul şi păcătosul „dacă dreptul abia se mântuieşte” (I Petru 4, 18) ? Apa nu se adună pe crestele munţilor ci în locuri joase, adânci. Nici
Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!