Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Mãrturisirea Strãlucitã

Mãrturisirea Strãlucitã

Sfântul Ştefan a fost prima victimă – după Hristos – a credinţei rătăcite şi împotrivitoare

… Nenorocirea cea şi mai mare este nu când omul n are încă nici un fel de credinţă… pentru că atunci, printr o puternică chemare sau printr o suferinţă trupească ori sufletească, sau printr un har aşteptat de la Dumnezeu, – el poate ajunge în faţa lui Hristos. Şi atunci va căpăta credinţa cea bună.

Ci nenorocirea cea cu adevărat mare şi veşnică este atunci când, prin păcatele cu voia şi cu ştiinţa lui, omul ajunge să aibă o credinţă falsă, o credinţă intolerantă, o credinţă ucigaşă, o credinţă satanică, o credinţă rea şi pierzătoare. (mai mult…)

Maica Domnului Iisus

– Unicul Vas învrednicit de toată Lucrarea tainică a Sfintei Treimi
maica_domnului_0613 – Hristos ar fi putut mântui lumea și fãrã ucenicii Sãi, dacã ar fi vrut sã înlãture cu totul împreunã-lucrarea lor cu El.
Dupã cum Dumnezeu ar fi putut face acest lucru și fãrã Întruparea ca Om a Fiului Sãu Iisus Hristos, din Preasfânta Fecioarã Maria.
Cãci lui Dumnezeu toate lucrurile Îi sunt cu putințã (Matei 10, 26).
– Dar în Înțelepciunea Sa cea veșnicã El a ales sã fie astfel mântuirea noastrã, cãci în acest fel a gãsit El cã va fi cel mai bine.

14 – Mântuitorul ar fi putut sã Se Întrupeze venind în lume și în alt fel, pentru cã Dumnezeu fiind, El nu putea fi îngrãdit de legi omenești și de piedici de netrecut în alegerea cãilor Sale, – dar a ales-o pe Preasfânta Fecioarã Maria ca mijlocitoarea celei mai binecuvântate cãi, prin care trebuia sã vinã El între oameni – pentru mântuirea oamenilor. (mai mult…)

A FI ÎN HRISTOS (II)

12. Scumpe suflete zidite de iubirea Tatălui
şi cercetate de dragostea Fiului Sfânt,
– şi vouă vi s a vestit Adevărul prin care puteţi moşteni viaţa veşnică.
El vă mai vorbeşte încă chiar şi acum,
dar nu vreţi voi oare să L cunoaşteţi pe Dumnezeu şi să aveţi viaţa? (mai mult…)

A FI ÎN HRISTOS

1. De fapt, a spune că suntem în Hristos şi că Îl cunoaştem pe El, dar a nu fi una cu fraţii şi cu Lucrarea în care ne a chemat Dumnezeu este o nepotrivire, este o minciună, este o înşelare.
Credem că se înşală amar acei care trăiesc în felul acesta.
Pentru că a fi una cu Hristos în chip desăvârşit şi adevărat înseamnă tot aşa de limpede a căuta cu tot sufletul să fii una şi cu fraţii, care sunt mădularele Lui.
Oricine este despărţit de fraţii între care l a chemat Dumnezeu, acela este un orb sau un nebun, dacă îşi închipuie că poate fi una în Hristos. (mai mult…)

Să nu vi se umple inima de întristare

16. Fratele meu, sora mea, – să nu vi se umple inima de întristare pentru că aţi pierdut ceva din pricină că aţi fost credincioşi faţă de dragostea pentru Hristos
ori din pricina mânuirii Cuvântului Său!
Are Domnul grijă să vă despăgubească mult mai mult pentru tot ce aţi pătimit sau aţi fi jertfit din pricina Numelui Său (Lc 18, 29 30).
Dacă n aţi văzut încă aceasta, o veţi vedea sigur.
Numai aşteptaţi cu răbdare şi cu încredere ceasul şi felul lui Dumnezeu. (mai mult…)

Călătorim alături

Călătorim alături de fraţi şi de surori,
dar ce străini ne suntem prea mulţi adeseori!
Luăm aceeaşi masă, dormim pe acelaşi pat,
şi totuşi mii de mile – de unii – ne despart! (mai mult…)

ÎNCREDINŢAREA DESPRE ADEVĂR

marturisirea_stralucita_de_traian_dorz8. Mântuitorul îi învăţase de multe ori pe ucenicii Săi despre rugăciune,
le arătase de multe ori marea trebuinţă pe care o au de a se ruga neîncetat.
Le vorbise despre puterea pe care o primesc prin rugăciune şi despre ajutorul ei.
Şi despre roadele şi binefacerile pe care le dă Dum¬nezeu adevăratei rugăciuni.
Dar la despărţirea de la Cina cea de Taină, le des¬coperă taina primirii acestora de la Tatăl.

9. Până atunci doar le arătase casa rugăciunii, dar acum le dădea cheia ei. Era felul în care Domnul îi în¬văţase pe ai Săi cum să şi facă rugăciunea.
Rugăciunea care, într adevăr, să ajungă în faţa lui Dumnezeu
şi care să capete pecetea mijlocirii lui Hristos,
ca să poată fi împlinită prin Duhul Sfânt.
Să ne pătrundem şi noi de încredinţarea adevărului acestuia. (mai mult…)

Sfântul Ştefan a fost prima victimă – după Hristos – a credinţei rătăcite şi împotrivitoare

… Nenorocirea cea şi mai mare este nu când omul n are încă nici un fel de credinţă… pentru că atunci, printr o puternică chemare sau printr o suferinţă trupească ori sufletească, sau printr un har aşteptat de la Dumnezeu, – el poate ajunge în faţa lui Hristos. Şi atunci va căpăta credinţa cea bună.

Ci nenorocirea cea cu adevărat mare şi veşnică este atunci când, prin păcatele cu voia şi cu ştiinţa lui, omul ajunge să aibă o credinţă falsă, o credinţă intolerantă, o credinţă ucigaşă, o credinţă satanică, o credinţă rea şi pierzătoare. (mai mult…)