Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Noutati editura

Noutati editura

Cântări, poezii și povestiri pentru copii – CD audio

Preaiubiți părinți și copii! La sugestia unor frați și surori de a înregistra o nouă serie de albume audio și pentru cei mici, ținându-se cont de această idee, cu ajutorul Domnului, după un timp de lucru în studio, s-a finalizat primul CD cu titlul de mai sus.

O parte din cântările acestui prim album, sunt compoziții noi, iar cele două povestiri; ”O bucățică de zahăr și ”Rândunel, înregistrate cu vocea plină de farmec a fratelui nostru înaintaș Ghiță Precupescu, conturează frumos întregul CD.

Sunt și poezii printre toate celelalte noutăți, pe care practic, le veți descoperi și asculta frățiile voastre.

Dragi părinți!.. Dacă doriți acest album audio și altele, pentru copii voștri și nu numai, dorințele se pot transforma în realitate dacă veți procura din timp toate acestea, de la Centrul Oastei Domnului – Sibiu, ”Librăria Cartea de Aur și de la toate centrele de colportaj din țară și străinătate.

CD-ul prezentat, sperăm să fie și la adunarea Oastei Domnului pe Țară de la Comănești din data de 14 aprilie 2018. E bine ca fiecare să ne gândim la un dar pentru cei iubiți și micuți ai noștri, oferindu-le o mică atenție, pentru că și ei ne dăruiesc un zâmbet din zâmbetul lor, bucurie din bucuria lor, iar noi să le fim mereu alături! 

Hristos a Înviat!

                                                                                                                      Sava  Constandache

Alte tâlcuiri la Evanghelii ale Părintelui Iosif Trifa

pr-iosif-trifa_alte-talcuiri– Ed. Oastea Domnului,
Sibiu, 2016, 448 p., seria Scrisul cel dintâi –

Scrierile înaintaşilor noştri sunt un nesecat izvor de bucurie şi o continuă mină duhovnicească, din care fiecare generaţie îşi extrage comori nebănuite, care se semnifică şi resem­nifică la nesfârşit, spre îmbogăţirea noastră în Dumnezeu.

Sub îngrijirea fratelui Ovidiu Rus, în Editura Oastea Domnului apare acum un nou volum de predici la duminicile de peste an ale Pă­rin­telui Iosif Trifa. O carte-eveniment care reuneşte exegeze scrip­turistice sau gânduri cu vocaţia apoftegmei ale Părintelui Iosif răs­firate, până nu demult, în foile vremii şi care, iată, şi-au găsit al­bia spre sufletele noastre printr-o nouă aşezare în pa­gină de carte. Sunt inserate, astfel, zeci de pre­dici publi­cate pe parcursul anilor în foile Părintelui (multe dintre ele semnate inclusiv cu pse­u­donim, între care, după cum bine ştim, I. Tâlcuitor ocupă un loc dis­tinct), ilus­trate grafic şi valorizate editorial într-o ţinută de ex­cepţie. De asemenea, fie­care evanghelie duminicală comportă câteva in­terpre­tări exegetice, pentru că a­vem câteva predici pentru fiecare pe­ricopă, în funcţie de tâlcuirile pe care le făcea Părintele Iosif an cu an şi foaie cu foaie.

Această apariţie, alături de Tâl­cuirea Evangheliilor duminicilor de peste an a aceluiaşi autor, este una fundamentală, atât pentru viziunea de ansamblu a Părintelui Iosif Trifa asupra Adevărului revelat prin Sf. Scriptură, cât şi pentru nor­marea vieţii duhovniceşti a fiecărui credincios angajat activ în slujirea lui Hristos, prin Oastea Domnului. Pentru că întotdeauna, la Părintele Iosif, Evanghelia duminicală are aplicabilitate directă, imperativă, în viaţa cotidiană a fiilor săi duhovniceşti.

Cartea poate fi comandată la Librăria Cartea de Aur a Oastei Domnului, la preţul de 27,00 lei.

Romeo PETRAŞCIUC

Arhimandritul Iuliu Scriban şi Oastea Domnului

arhim-scriban-si-odEd. Oastea Domnului, Sibiu, 2016, 240 p.

Editura Oastea Domnului face, prin această carte, un exerciţiu de recuperare a memoriei unuia dintre cei mai apropiaţi şi statornici apărători ai Lucrării în vremuri de grea încercare. Când Părintele Iosif este părăsit, pe rând, de nume sonore im­plicate în Oaste, care îşi regăsesc co­moda liniştire înspre partea prigonitorilor, Arhim. Iuliu Scriban este printre foarte puţinii contemporani care continuă să creadă neclintit în Părintele şi care luptă alături de el pentru neîngrădirea Duhului.

În 1931, vorbind despre Arhim. Iuliu Scriban, Pr. Iosif spunea: „Oastea Domnului a avut de la început foarte mulţi duşmani şi criticanţi. Cu adevărat de la Dumnezeu a fost pentru noi apărarea hotărâtă şi vestirea călduroasă pe care ne-a făcut-o de la început eruditul bărbat al Bisericii Ortodoxe, Cuv. Sa Părintele Arhimandrit Iuliu Scriban. Nu a fost nici un atac mai însemnat împotriva Oastei care să nu fi primit răspunsul preaiubitului nostru apărător”.

Volumul e, aşadar, o carte tonică, vie, cu şi despre Arhim. Iuliu Scri­ban, care, dincolo de valoarea ei strict duhovnicească, e şi o mărturie a zbaterilor acelor vremuri şi decantarea adevărurilor necesare într-o analiză corectă, onestă, a acelei falii de timp.

Apărută în seria Scrisul cel dintâi, cartea poate fi comandată la Librăria Oastei Domnului, la preţul 20,00 lei.

Romeo PETRAŞCIUC

Almanah «Iisus Biruitorul» – 2017

almanah-2017Cu ajutorul Preaiubitului şi Scumpului nostru Mân­tu­itor Iisus Biruitorul, şi anul acesta, o dată cu sosirea Sfintelor Săr­bă­tori, soseşte în casele cititorilor noş­tri dragi şi tradiţionalul Almanah «Iisus Biruitorul».

În partea calendaristică a celor 12 luni ale anului, veţi găsi programul de citire zilnic al Sf. Scripturi şi al literaturii Oastei, iar pe ultima pagină din fiecare lună, fiindcă în 2017 se împlinesc 80 de ani de la Moţiunea din 1937, sunt se­lectate articole şi vorbiri cu un conţi­nut specific, iar în loc de prefaţă veţi pu­tea citi integral Moţiunea.

Partea a doua a Almanahului este frumos împodobită cu rubrici care au materiale cu un conţinut foarte variat, începând cu «Cuvinte alese ale fericiţilor noştri înaintaşi», continuând apoi cu «Fericiţi cei prigoniţi», «Martirii vremurilor noastre» – La fiecare cinci minute un creştin este ucis –, «Mărturii ale mirilor din începuturile Oastei», «Articole cu divers conţinut Scripturistic», «Muzica duhovnicească şi muzica satanică», «Efectele negative ale televizorului, calcula­torului şi telefoanelor mobile», «Tutunul, alcoolul, drogul şi neatenţia la volan ucid», «Leacuri şi reţete culinare din grădina Domnului», «Diverse mesaje, ştiri şi noutăţi din toată lumea», «Poezii», «Poves­tiri pentru copiii de toate vârstele». (mai mult…)

Vine iar Crăciunul – CD audio

Promo CD  – Vine iar Crăciunul

 

Vă facem cunoscută apariţia unui nou album de colinde intitulat: „Vine iar Crăciunul.”  Este ceva nou şi din punct de vedere al textelor, deoarece sunt cuprinse şi colinde scrise de anumiţi fraţi, cum ar fi: fratele Costel Rotaru şi fratele Moise Velescu. Spre surpriză, două dintre melodii sunt notate de fratele Cornel Rusu.

Mai sunt şi alte noutăţi, dar le veţi descoperi frăţiile voastre toate acestea, inclusiv vocile care vă vor încânta inimile şi sufletele. Fie ca ecoul acestui nou CD să ne apropie pe toţi de Ieslea Binecuvântată a Mântuitorului Iisus Hristos.

CD-ul audio  se poate comanda la Librăria <<Cartea de Aur>> – Sibiu, str. Ch. Darwin, 11, tel. 0269 216677 sau direct pe internet la http://www.carteadeaur.ro/vine-iar-craciunul.

Slăvit să fie Domnul Iisus!

 

Studioul „Cântări Nemuritoare” – Sibiu

Osana, Osana – Cântarea îngeraşilor

Cu ajutorul şi binecuvântarea lui Dumnezeu punem la disposiţia tuturor un nou CD audio cu cântări pentru copii, din noua serie Osana, Osana. Acest prim album conţine 17 cântări din care puteţi asculta cîteva fragmente mai jos.

După titlul cărţii de poezii cu acelaşi nume, un grup de fraţi tineri, împreună cu un grup de copii din zona Galaţi, prin coordonarea surorilor Carmen Mistreanu, Liliana Filimon şi a fratelui Sava Constandache au dorit să îmbogăţească pe ascultători cu darurile, pasiunea şi dragostea lor.

CD-ul Audio se poate comanda la Librăria „Cartea de Aur” – Sibiu, str. Ch. Darwin, 11, tel. 0269 216677 sau direct pe internet la http://www.oasteadomnului.ro/carteadeaur/

Slăvit să fie Domnul!

In Memoriam Traian Dorz

Mărturii la 20 de ani de la trecerea în veşnicie

In Memoriam Traian Dorz Proiectul cărţii de faţă, care este menită să reliefeze viaţa de jertfă pe care a dus-o înaintaşul nostru şi luptătorul pentru credinţă, fr. Traian Dorz, se înscrie în frumoasa temă a respectului faţă de rădăcinile sănătoase ale neamului nostru. Într-o lume în care non-valoarea este din ce în ce mai promovată, scoasă în faţă şi prezentată drept valoare, avem datoria morală să prezentăm valorile autentice ale neamului nostru românesc, tradiţiile sale străbune sănătoase, oamenii de valoare ai acestui neam, care au apărat cu preţ de jertfă credinţa ortodoxă, printre care se numără şi Traian Dorz. Viaţa lor, ca model al asumării jertfei pentru Hristos, se cuvine să fie făcută cunoscută lumii întregi şi nu lăsată în uitare.