Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Oastea Domnului

Oastea Domnului

Statornicia în credinţa şi învăţătura înaintaşilor –garanţia viitorului Neamului nostru

Meditaţie la Apostolul Duminicii a 33-a după Rusalii, de la II Timotei 3, 10-15 Legătura dintre Apostolul Pavel şi tânărul Timotei era una foarte apropiată, ca a unui părinte cu fiul său căruia îi poartă de grijă şi îl sfătuieşte. Sfaturile pe care apostolul i le dă se potrivesc creştinilor de astăzi şi întregului
Read more

Credinţa ne duce la lumină şi la pace.

Credinciosul umblă prin credinţă, nu prin simţiri. Credinţa şi simţirile sunt două lucruri deosebite. Credinţa nu este totuna cu simţirea. Cine începe să facă din ceea ce simte măsura cu care-şi măsoară viaţa lăuntrică, se înşeală. Cineva a zis pe bună dreptate: „Simţirile sunt ceea ce este zahărul pentru laptele
Read more

Filă de istorie – CUVÂNTAREA PĂRINTELUI VASILE I. OUATU rostită cu ocazia sfinţirii bisericii „Sf. Treime – Ghencea”

Înalt Prea Fericite Stăpâne, Prea Sfinţite, Prea Cucernici Părinţi Protoierei şi iubiţii mei fraţi şi surori în Dom­nul Iisus Clipa aceasta este clipa dorită de mine cu multă căldură. Este clipa atât de scumpă sufletului meu, că pentru ajungerea ei n-am cruţat nimic, nici chiar viaţa mea. Şi cu mine împreună, au
Read more

Psalmistul Golgotei, scriitorul și poetul Traian Dorz, despre operele nemuritoare ale sculptorului Constantin Brâncuși

Ziua Constantin Brâncuși. Pe 19 februarie se sărbătoresc 145 de ani de la nașterea sculptorului român. Totul este profetic şi divin aici. Drumul Eroilor până la Scara Îngerilor are un urcuş continuu. Pe tot acest drum sunt presărate lupte, înfrângeri, ocolişuri, piedici, lacrimi, sudori şi sânge – dar fiecare
Read more

Cine vrea să capete iertarea, acela trebuie să se întoarcă la Dumnezeu

Adevărata pocăinţă cuprinde îndreptarea răului făcut, nu numai mărturisirea lui. Dacă ai făcut o nedreptate şi-i spui cuiva: „Îmi pare rău că am făcut o nedreptate…”, nu-i de-ajuns numai că spui „Îmi pare rău”… Trebuie să te duci să îndrepţi, să-l despăgubeşti pe cel pe care l-ai păgubit. Să-ţi
Read more

Cele două surori: Maria şi Marta – Care este partea Martei şi care este partea Mariei din viaţa ta?

„Şi pe când mergeau ei, Iisus a intrat într-un sat, iar o femeie, cu numele Marta, L-a primit în casa ei. Şi ea avea o soră ce se numea Maria, care, aşezân­du‑se la picioarele Domnului, a­sculta cuvântul Lui. Iar Marta se silea cu multă slujire şi, apro­piindu-se, a zis: «Doam­­ne, au nu socoteşti că sora […]
Read more
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!